Kam oko dohlédne, tam se vlní zástupy věřících, jejich nadšení a radost, že mohou slavit s Kristovým náměstkem tuto mši svatou blahořečení, nelze vylíčit. Je hmatatelná, všechno kolem jí zkrásnělo.

Asi milion místníh i poutníků ze všech koutů Ukrajiny i okolních zemí se rozlévá po travnatých hektarech koňské závodní dráhy ve Lvově. Společným jmenovatelem jejich usebranosti a hluboké víry je oněch 28 nových blahoslavených, z nichž je 27 mučedníků, obětí komunismu a nacismu. A pak -  bylo to první blahořečení v řecko-katolickém ritu.

Mši svatou sloužil větší arcibiskup ze Lvova Lubomyr kardinál Husar s četnými řecko-katolickými biskupy, kteří se sjeli z celé Evropy i Ameriky. Programový ředitel Vatikánského rozhlasu P. Federico Lombardi kometuje :

"Řecko-katolická církev na Ukrajině překonala jedno z nejúděsnějších pronásledování dějin; je obrozena a může znovu slavit svou víru. "Je to zázrak Boží milosti", řííká kardinál Husar na počátku a tlumočí mínění svých věřících, "ale přispěla k němu podpora apoštolského stolce, hrdinství pastýřů a příklad mučedníků".

Dnes byli někteří z nesčetných mučedníků této církve blahořečeni právě zde, ve své zemi a to papežem poutníkem, v rámci východní liturgie proniknuté onou spiritualitou podivuhodné adorace absolutní svatosti Boha, která proměnila jejich život až k svrchované oběti. Liturgie díkuvzdání a oslavy, ale uvedená velkým úkonem pokory.

Kardinál Husar uznává, že se členové řecko-katolického společenství poskvrnili v minulém století vinami a násilím vůči druhým. I za to pak prosí o odpuštění a rádi odpouští svým pronásledovatelům. Prosba o odpuštění a nabídnutí odpuštění, aby se začala nová cesta této církve, tak překypující sílou po době utrpení.

Je to církev, která dnes slaví svátek a cítí se povzbuzována Petrovým nástupcem. Právě pro svou věrnost ke spojení s Římem, musela být tato církev zničena ateistickým režimem stalinismu. Je to církev, která při svém znovuzrození vidí a cítí kolem sebe  konkrétní solidaritu, nejen své diaspory, nýbrž i velké části evropských biskupských konferencí a všech ostatních církví východní tradice spojených s Římem. Množství koncelebrujících biskupů mluví o hloubce tohoto společenství.

Ukrajina se cítí vnitřně vyburcována touto slavností, chápe že je to historická událost pro její lid, to říká přítomnost presidenta Kučmy; je to už po druhé ze čtyř eucharistických slavností Svatého Otce. Dnešní velká modlitba zalitá sluncem říká, že víra má velmi pevný základ v naději. Je to hrdá víra, ale ne pyšná, která touží po tom, aby se z celého srdce rozšířila na stále plodnější církevní společenství.

Jak říká Petrův nástupce: "Společné mučednictví křesťanů všech vyznání je základem onoho ekumenismu mučedníků a svědků víry, který vytyčuje cestu jednoty křesťanů 21. století. Zde na Ukrajině se prožívalo toto společné mučednictví. A tedy z Ukrajiny, jak to říká etymologie jejího jména - stojící na hranici mezi Východem a Západem, může univerzální církev s nadějí znovu vyjít navzdory všem těžkostem na cestu k jednotě".

Po obědě na  řecko-katolickém arcibiskupství u sv. Jiří, kde se  při nádherném agapé setkali všichni biskupové, hosté i členové papežského doprovodu. Svatý Otec odjížděl v 17, 45 a 6 km vzdálené letiště. Tam se s ním rozloučil jak ukrajinský president Kučma tak ministesský předseda Anatolij Kinakh, a desítky biskupů, jásající a slzící zástup lidí, jak kolem cesty na letiště, tak i před odletem.

V Římě na letišti Ciampino je přílet Svatého Otce očekáván kolem 22. hodiny.

Autor je programový ředitel Vatikánského rozhlasu

Přeložil P. Josef Koláček z Vatikánského rozhlasu

V dalších dnech přineseme fotografie z papežovy cesty