Dluh od P. Kopejska se snažila již v roce 1998 vymáhat společnost CM - Credit a.s. - bez výsledku. Případ navíc bez pozornosti médií nebo církve putuje již delší dobu českými soudy. Rozhodoval o něm jak Krajský soud v Plzni, tak Vrchní soud v Praze. Magazín ChristNet.eu získal zajímavé dokumenty.

P. Kopejsko, velmistr rytiřského řádu křížovníků s červenou hvězdou, se jménem Římsko-katolické farnosti v Chlumu Svaté Máří 11. července 1991 zaručil Agrobance za podnikatele Jiřího Třesohlavého, že na sebe bere případný závazek z uspokojení věřitele. Jiří Třesohlavý si tehdy od Agrobanky půjčil 1,5 milionů Kč. O případu jsme již informovali .

V Agrobance však tehdy zřejmě neměli přehled o skutečném majetku farnosti. Na Chlumu Svaté Máří totiž existují dvě velmi rozdílně bohaté církevní právnické osoby. Jednou je farnost, jejímž majetkem jsou hlavně nikterak velké mešní sbírky. Nemovitosti a příslušentví patří řádu křížovníků s červenou hvězdou. Nejstarší doklady o vlastnictví při tom pocházejí již z 15. století.

Jiří Třesohlavý k 20. červnu 1996 dluh nesplatil a neučinil tak ani v dodatečné době. Majetek přepsal na manželku, byl tedy "z obliga", protože od něj nebylo možno nic vymoci. Pohledávka byla bankou postoupena společnosti CM - Credit.

5. května 1998 zaslala společnost CM - Credit P. Jiřímu Kopejsku první výzvu k plnění věřitelského závazku. Pracovnice firmy CM - Credit včera Magazínu ChristNet.eu po prohledání archivu sdělila, že na výzvu P. Jiří Kopejsko nijak nereagoval.

Výzva k zaplacení - strana první Výzva k zaplacení - strana druhá

Výzva k zaplacení od společnosti CM - Credit. Kliknutím na obrázek jej zvětšíte.

Pokud by P. Kopejsko tehdy dluh zaplatil, jednalo by se o 1 767 478 Kč. Jak jsme psali ve včerejším článku , P. Kopejsko půjčil minimálně ve dvou případech několik set tisíc. Navíc pronajímal a později prodal stánek s občerstvením na frekventovaném místě na silnici mezi Karlovými Vary a Chebem.

CM - Credit postoupil 29. února 2000 pohledávku společnosti CITY INVEST LIMITED z Londýna. Ač se nám podařilo ověřit existenci této společnosti v britské obdobě našeho obchodního rejstříku, nepodařilo se nám o této společnosti získat žádné bližší informace. Jde o soukromou společnost, u které není zveřejněna ani struktura vlastníků. Je otázkou, proč neznámá společnost odkoupila právě tuto pohledávku.

V té době se již záležitostí zabýval soud, neboť byla podána žaloba proti třem osobám: Jiřímu Třesohlavému, Římsko-katolické farnosti v Chlumu Svaté Máří a obci Josefov. O něco později napadl toto postoupení třetí žalovaný, chudá obec Josefov, která se za Třesohlavého také zaručila.

Usnesení Vrchního soudu - strana první Usnesení Vrchního soudu - strana druhá Usnesení Vrchního soudu - strana třetí

Usnesení Vrchního soudu v Praze. Kliknutím na obrázek jej zvětšíte.

Té se nelíbil přechod pohledávky na firmu CITY INVEST. Krajský soud v Plzni i Vrchní soud v Praze potvrdily, že převod práv je oprávněný. Jak se píše v usnesení Vrchního soudu, "napadené usnesení je procesní povahy, neřeší se v něm věcná oprávněnost uplatněného nároku." To vede k domněnce, zda nejde jen o snahu oddálit rozhodnutí soudu.

Zatímco před třemi lety byl závazek P. Kopejska "jenom" 1 767 478 Kč, nyní po něm společnost CITY INVEST požaduje za podnikatele Třesohlavého minimálně 4 827 412, 06 Kč.

Jak se můžete podívat níže, P. Kopejsko je předvolán před Krajský soud v Plzni 20. prosince 2001 na 9. hodinu.

Předvolání k soudu

Předvolání k soudu. Kliknutím na obrázek jej zvětšíte.

Velmistr řádu křížovníků s červenou hvězdou P. Jiří Kopejsko se s Magazínem ChristNet.eu odmítl ve středu o čemkoli bavit.