Rektor Univerzity Karlovy Ivan Wilhelm hodlá obměnit pedagogický sbor Katolické teologické fakulty, změnit principy přijímacího řízení a už v letním semestru upravit náplň výuky. ČTK to dnes řekl mluvčí univerzity Václav Hájek. Kompetence k řízení katolické fakulty svěřilo ministerstvo školství Wilhelmovi v pátek.

Mluvčí České biskupské konference Daniel Herman dnes ČTK řekl, že pražské arcibiskupství bude při řešení situace na katolické fakultě s rektorem úzce spolupracovat. "Čas je napjatý, ale doufáme, že se podaří sestavit pedagogický tým schopný fakultu obnovit. Jedná se i se zahraničím," řekl Herman.

Fakulta mimo jiné do prezenčního studia dosud přijímala jen kandidáty kněžství. Další nedostatky ve studiu a celková izolace fakulty vedly ministerstvo školství k odejmutí a pozastavení některých kompetencí školy. Vedení pražské katolické fakulty se kvůli způsobu výuky již dříve dostalo do sporu s univerzitou, kardinálem Miloslavem Vlkem i Vatikánem.

Od rozhodnutí ministerstva školství svěřit kompetence k řízení fakulty Wilhelmovi až do doby, než tato změna nabyde právní moci, nelze ovšem podle Hermana podnikat 15 dní žádné konkrétní kroky.

Česká katolická církev má zájem, aby její fakulta odpovídala univerzitním normám, mezinárodním církevním předpisům i zákonům, uvedl Herman. Měla by i nadále působit v rámci Univerzity Karlovy - ovšem bez konzervativních sil, které školu posledních 11 let kontrolují, zdůraznil mluvčí.

"Kardinál Miloslav Vlk - z titulu pražského arcibiskupa velký kancléř Katolické teologické fakulty - a rektor univerzity Ivan Wilhelm v souladu koordinují své budoucí aktivity a jsou v úzkém kontaktu," uvedl Herman.