Toto je reakce na Tzv. Otevřený dopis katolických laiků aktérům sporu o KTF UK . Otec Rajlich je poslal všem prvotním příjemcům tohoto dopisu. Než stačil odpovědět na naši prosbu o zveřejnění, byl již zveřejněn na Diskuzích ChristNet.eu

Zdravím všechny,

víte, že se s KTF staly dvě věci naráz

a) senát university neprodloužil prozatimní ráz KTF (jak už to několikrát předtím udělal). Fakulta nemá statut, tím pádem není schopná zvolit si děkana, senát, vědeckou radu,

b) neprošla akreditací svých oborů - není schopná udělovat tituly.

Na základě toho rektor požádal ministra školství o nucenou správu fakulty, kterou ministr školství podepsal. Nic víc se zatím nestalo. Tvrdím, že obě události jsou důsledek vlastní politiky skupiny vyučujících kolem profesora Wolfa.

Upozorňuji všechny, že fakulta nemá statut už od roku (myslím minimálně) 1997, kdy kardinál dal veto na volbu děkana Wolfa, že je už potřetí. Potom už byla ze strany skupiny kolem profesora Wolfa snaha jakoukoliv tvorbu nového statutu zablokovat.

Postupně kádrovou politikou zlikvidovali podstatnou část tábora svých odpůrců (byli odejiti: Prof.Sousedík, Dr.Prokop Sousedík - syn, Dr.Špruňk, Doc.Vrána). Tato skupina měla jako svou prioritu co nejrychlejší vytvoření statutu, aby se omezila svévole protivné skupiny (aby musela dodržovat pravidla).

Další pokus ze strany stoupenců "správné nauky" byl omezit vliv církve na fakultě !!!!! Začali tlačit na to, že jsou akademická půda, že velký kancléř má právo vetovat rozhodnutí fakulty jen v otázkách víry a mravů - tohle vyvrcholilo v situaci, kdy kardinál jmenoval svým zástupcem biskupa Dominika Duku.

Tomu osobně v červnu 2000 předseda senátu Klindera sdělil, že se s ním bavit vůbec nebudou (sami mezi sebou si to zdůvodňovali tím, že jsou akademická půda).

To byl konec jakéhokoliv jednání s fakultou - poté nastoupilo "krizové řešení". Upozorňuji, že hlavním strůjcem konce fakulty ze strany církve totiž není sám kardinál (podle mého odhadu se tolik nevyzná v situaci).

K akreditaci. Zlomovým bodem byla vizitace z Říma - nepřijel žádný kuriální úředník, ale rektor Papežské univerzity v Lateráně. Jeho konstatování bylo - přijmout nové odborníky, nabídl tři možnosti jak (poslední byla, že by přišli profesoři z jeho university).

Na první pokus přijmout dalšího vyučujícího dogmatiky, prof. z Opole (nevzpomínám si na jméno) byla odpověď "není třeba".

Osobně jsem v té chvíli dospěl k názoru, že jde o přívlastek "katolický" v názvu fakulty - v otevřeném sporu s biskupy, proti závěrům vizitace z Říma.

V skupině kolem profesora Wolfa zcela jednoznačná snaha udělat proti biskupům na fakultě "nezávislou půdu". V březnu došlo k schůzi rektora university, kardinála a celého pedagogického sboru. Tam bylo jednoznačně řečeno - fakulta nemá statut, nemá jednací řád, bude muset akreditovat své obory. Na konci schůze mě napadla otázka a co když se nic nestane, senát žádný statut nenapíše? No stalo se to.

Osobně si myslím, že mediální role mluvčího ČBK byla "mimo mísu". Na tom se otáčí Váš list, ale realita je jiná, je možné do nekonečna říkat universitě "my jsme katolická církev a ne akademická půda" a v církvi "my jsme akademická půda a ne katolická církev"?

Akademická půda má svá kriteria - ty nezaujatě posuzovala akreditační komise, je to množství profesorů, docentů, množství a kvalita publikací. Být v církvi má svá kriteria - jsou vyjádřena ve vzláštní úloze jednoho z biskupů - dává veniam docendi (souhlas k učení).

Osobně jsem viděl i jiný možný scénář ve třech bodech:

a) skupina kolem prof. Wolfa si vybojuje naprostou nezávislost na biskupovi,
b) zestárne a nastoupí "nové síly",
c) "nové síly" začnou "reformovat teologii" (vyklube se z nich např. Hans Kung) a biskupové na to jen "koukají", už nemají žádný vliv na fakultě.

I v sebevětším zápalu boje není možné opustit princip mise učit víře od samotného Ježíše, ten přechází přes apoštolskou posloupnost na biskupy a ostatní učí odvozeně od nich. Církev nepoučují teologické fakulty, ale sbor biskupů.

Že se u nás moc chvátalo s obsazením biskupských stolců, dávaly se dispense na vzdělání v teologii, přesto neospravedlní to, že by Katolická teologická fakulta se stala "nezávislou půdou" zcela mimo jejich vliv.

Považuji proto současnou situaci za první krok k lepšímu.

Autor, dominikán, je bývalým pedagogem na KTF UK. Je představitelem Hnutí Světlo-Život v ČR.