Biskupské konference osmi středoevropských států chtějí uspořádat společný katolický den. Bylo to dohodnuto v úterý 8. ledna na setkání v maďarském hlavním městě. Společného projektu se zúčastní Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Rakousko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika  a Maďarsko.

Motto Středoevropského katolického dne (jak se bude společná akce jmenovat) zní „Kristus – naděje pro Evropu“. Církve jednotlivých zemí tak chtějí před očekávaným rozšiřování Evropské unie přispět k nové evangelizaci a evropeizaci kontinentu.

Podle informace, kterou telefonicky poskytl Vatikánskému rozhlasu účastník setkání, předseda ČBK a olomoucký arcibiskup Jan Graubner, se má společný katolický den konat po dobu celého jednoho roku. Začít má 1. června 2003, kdy biskupové zúčastněných zemí přečtou společný pastýřský list, skončit pak má na konci května 2004 v Mariazell společnou poutí.

Během tohoto roku má proběhnout asi pět mezinárodních sympózií a další běžné akce; česká strana například nabídla každoroční velehradskou národní pouť, kterou chce otevřít i pro poutníky z ostatních zemí. Celá akce má podle vyjádření arcibiskupa Jana Graubnera být společným křesťanským příspěvkem k hledání duše nově sjednocované Evropy.

(přepis telefonátu J. Graubnera pro Vatikánský rozhlas):

„V úterý jsme prožili společné setkání předsedů biskupských konferencí a generálních sekretářů osmi zemí v Budapešti a připravujeme společný den katolíků, který se ovšem roztáhne na celý rok . 1. června roku 2003 chceme přečíst společný pastýřský list pro všechny tyto země a skončit chceme na konci května 2004 v Mariazell společnou poutí.

Během té doby se připravuje asi pět mezinárodních sympózií a běžné akce, jako u nás jsme například nabídli naši velehradskou národní pouť, kterou chceme otevřít pro všechny země. Chtěli bychom společně ukázat, nejen kněží nebo biskupové, ale všichni křetané, že chceme přinést pro Evropu, v níž chceme společně žít jako ve svém domě, svůj křesťanský přínos.

Často se říká, že Evropa hledá duši. Nechceme o tom jen hovořit, ale chceme společně jako křesťané cosi krásného připravit v otevřenosti pro druhé. A věřím, že to přínosem pro Evropu bude.“