Po čtyřiceti pěti minutovém kázání pastora v kostele se jedno dítě začne trochu ošívat. Matka mu řekne, aby se přestal vrtět. Po pěti minutách ale dítě opět začne tropit neplechu.

Matka se na něj zlobivě podívá a řekne: "Víš ty vůbec, proč je třeba být v kostele ticho?".

Dítě rychle odpoví: "Jasně mami. Lidi tady spí."