Fyzické znaky

  • pozdější pohlavní dospělost (13,8 roku u romských dívek x 13,1 u neromských). Výzkum byl proveden ve východoslovenském kraji. v Praze byl výsledek opačný a to 12,1 a 12,9 roku.
  • vyšší hladiny pohlavních hormonů
  • vyšší pigmentace pokožky, vlasů a očí
  • volný ušní lalůček
  • relativně krátké ruce
  • sklon k nadměrnému ukládání podkožního tuku
  • neschopnost rolovat jazyk
  • menší postava i porodní hmotnost (průměr u donošených dětí 3,07 kg)

Jazyk

„Není třeba slov, aby jeden Rom věděl, co mu druhý Rom chce říci.“ (romské přísloví)

Romština nese stopy všech zemí, kde se déle zdrželi, prý se i dnes Romové v Pandžábu dorozumí. Ze současných indických jazyků je romštině zřejmě nejpodobnější hindština.

Řada regionálních variant -> obtížná kodifikace spisovné romštiny.

Má 8 významových pádů + nepřímý pád. Přízvuk bývá obvykle na předposlední slabice. Mnoho slov proniká ze slovenštiny a češtiny. Původní a přejatá slovesa se časují jinak.

Podle statistického průzkumu v SR považuje jen 6% Romů za nutné pro další rozvoj národa užít romského jazyka a etnických zvláštností. V ČR už mnozí rodiče přestali na své děti mluvit romsky, odhaduje se, že 60% Romů neumí romsky.

Menší děti neumějí dobře ani česky ani slovensky ani rómsky. V českých podmínkách zřejmě nejčastěji slyší a používají romskou modifikaci češtiny (odborně etnolekt). Ten ale není přiměřený k pochopení výkladu ve škole a znesnadňuje ovládnutí vyučovacího jazyka. Podle zahraničních zkušeností dosahují děti ve školách se spoluvyučovacím romským jazykem lepších výsledků a později vyššího vzdělání.

Pro Romy je mnohem významnější než pro Neromy mimojazyková komunikace. (Rom, který neovládá romštinu: „Rozumím, ale spíš podle výrazu tváře, než že bych znal slova.“) Staletí Romy naučila nikdy neodporovat, uniknout. Domluví se gestem, intonací, držením těla. Slova někdy slouží jen k odvedení pozornosti a ukrytí významu. Rom dá najevo, že udělá něco jiného než řekl, ale ta zpráva je mimoverbální, někdy mimosmyslová. Vnímá ji ten, kdo to umí. Kdo ne, vykládá si to jako nespolehlivost, prolhanost, apod.

Předchozí části:Pojmenování a historie Romů , Způsob obživy a bydlení Romů , Rodinný život, strava a odívání Romů