Minulé úterý odvysílala TV Nova reportáž o kauze Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž. Pořad vyvolal řadu reakcí jak ze strany církevních představitelů, tak „řadových“ věřících. Hlásím se ke druhé skupině a dovoluji si reagovat.

Pan arcibiskup po odvysílání reportáže vydal své prohlašní, které se četlo při nedělních bohoslužbách v celé olomoucké arcidiecézi a které bylo zveřejněno i v novém vydání Katolického týdeníku (ten dal jako jediné médium prostor oběma stranám sporu). Radio Proglas odvysílalo pořad s panem arcibiskupem a jednatelem firmy Arcibiskupské sklepy Kroměříz panem Kavičkou.

Není pochyb o tom, že reportáži TV Nova lze leccos vytknout (např. průvodní slovo redaktora Klímy), nicméně podstatu sporu pořad vystihl. Emotivní a matoucí prohlášení pana arcibiskupa do případu světlo nevneslo. Stejně tak selhalo i Radio Proglas, které dalo prostor pouze jedné straně sporu. Pan Jaroslav Grmlolec, jednatel firmy Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříř, tak přišel o možnost obrany.

Věřící, kteří se s kauzou setkali až nyní a svůj názor si mohli udělat pouze podle prohlášení pana arcibiskupa nebo pořadu Radia Proglas, jsou díky Graubnerovi v situaci, kdy přiklonění se na stranu Arcibiskupství je chápáno jako projev víry a morální povinnost. Jak jinak je možné chápat věty: „Dovolte, abych nabídl druhý pohled na problém podaný televizí Nova, v němž je ukazován váš biskup jako zloděj a podvodník“ nebo „Pána Boha prosím, aby v hojnosti rozdával dnes tak potřebný dar rozlišování…“, popř. „Věřím, že vy si umíte udělat zdravý úsudek“.Graubner zde jednoznačně zaměňuje své podnikatelské aktivity s církevními záležitostmi a ke své obhajobě zneužívá prostředků, které má z moci svého úřadu k dispozici.

Jednatele firmy Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž pana Jaroslava Grmolce znám několik let. Kauzu sleduji téměř rok. S čistým svědomím mohu říci, že rodinu Grmolcovu považuji za čestnou a hluboce věřící. Nehodlám se smířit s tím, že coby katolík bych se měl připojit na stranu církevního představitele a svého „duchovního otce“.

Pan arcibiskup jednoznačně pochybil. Ve svém prohlášení vůbec nezmínil, že Arcibiskupství olomoucké již prohrálo spor o značku Arcibiskupské sklepy Kroměříž, kterou nesmí používat, ale nadále tak činí. V pořadu TV Noha byl nařčen z toho, že neoprávněně vybral hotovost z účtu Arcibiskupských vinných sklepů, aniž by měl podpisové právo.

Jeho protiargument zní „Dodnes nemám vysvětlení, jak se to mohlo stát, ale když se tehdy na chybu přišlo, arcibiskupství ihned obnos s omluvou vrátilo“. Jednak nám tím sděluje, že netuší, jak mohlo dojít ke krádeži, a ani výrok o tom, že peníze vrátil ihned a s omluvou se dle mých informací nezakládá na pravdě – vrátil je více než po roce.

Jako věřící katolík se po zhodnocení dostupných informací dostávám do problému, který se mi zdá neřešitelný. S respektováním církevních autorit se ztotožňuji a hierarchické uspořádání Kristova společenství ctím. Na druhou stranu také cítím svůj díl odpovědnosti čistotu církve. Jak mohu mezi nevěřícími evangelizovat a hájit přitom autoritu, která nectí zákony této země?