Z brněnského diecézního oběžníku Acta Curiae Episcopalis Brunensis:

ACEB 08/1990
Oficiální poutě do Medjugorje zakázány
Prefekt římské kongregace víry, kardinál Ratzinger, upozornil na to, že katolická církev zakázala organizování oficiálních poutí do jugoslávského Medjugorje. Ve svém dopise kard. Ratzinger připomíná Vatikánem rozšiřované prohlášení jugoslávských biskupů,ve kterém "bylo prohlášeno organizování poutí a jiných náboženskymotivovaných manifestací za nepovolené".

ACEB 09/1993
Upozornění farním úřadům
Žádáme všechny farní úřady, aby v kostelích nerozšiřovaly spisy a knihy, které přinášejí nespolehlivou nauku. Stává se, že se pod zbožným titulem často skrývají bludy. Toto doporučení se týká také knih o Panně Marii a jejích zjeveních v Medjugorje, které vydává nakladatelství Verité v Praze. Toto nakladatelství nemá kontakt s žádným biskupstvím ani s ostatními křesťanskými nakladatelstvími a nakladatel takové tituly vydává na svou odpovědnost. Totéž se týká Zpráv z Medjugorje. V tomto smyslu upozorněte i své věřící.

(Převzato z pražských ACAP č. 11/93)

Související články:

Dezinformace o Medžugorji na českém internetu
Kdo v Medjugorje dává poselství?
Podivná poselství "Panny Marie"
Adresář odkazů – stránky, jež pochybují o autenticitě Medjugorje
Proč jsou zjevení v Medjugorje falešná II.
Proč jsou zjevení v Medjugorje falešná I.