„Rom prožil mnoho těžkostí, proto má s každým soucit.“ (romské přísloví)

Západní Evropa v 16.-18. století: pronásledování a hromadná fyzická likvidace.

V letech 1520-1750 zabití Roma nebylo trestné. V době josefinismu v Uhersku - odebírání dětí rodičům násilím (8 300 dětí odňatých ze 17 000 evidovaných).

V Rumunsku žili někteří až do roku 1856 v otroctví.

Hitlerovské Německo v 2. světové válce Romy vyhlazovalo - asi 300 000 jich zahynulo v koncentračních táborech. V České republice žilo před válkou asi 7 000 Romů, z toho asi 6 000 zemřelo v koncentračních táborech. V cikánských táborech v Letech a Hodoníně jich zemřelo více než 500.

V době komunismu:

 • přinucení usídlit se
 • řízená migrace
 • neuznání etnicity, národnosti
 • rozklad sociálních vztahů a hodnot v komunitách
 • výhody: přednostní přidělování bytů, přídavky, MŠ -> populační exploze
 • 1958: Zákon o trvalém usídlení Ţ děti kočovníků odebírány a umísťovány v dětských domovech
 • 1976: usnesení vlády o „snížení podílu nezdravé populace“ se realizovalo vysokými odměnami za sterilizaci Romkám
 • kladná opatření: MŠ, zdravotnická péče
 • odborníci odsuzují násilné usídlování Romů v moderních sídlištích (i v případě jistého stupně samosprávy) jako předem odsouzené k nezdaru. Celá historie ukazuje, že persekucí se ničeho pozitivního nedosáhne.

V současnosti jsou hlavními prvky státní koncepce řešení tyto:

 • změna systému hodnot s využitím pomoci romských občanských iniciativ x ani nejznámější ROI nemá podstatnější vliv
 • zřídit funkci romský poradce při některých obecních a městských úřadech
 • zřídit funkci romský pedagogický asistent na některých školách
 • zřídit síť přípravných tříd na ZŠ
 • využít volný čas dětí x aby děti chodili aspoň do školy
 • podchytit talenty a rozvíjet jejich vzdělání
 • MŠ a ZŠ využijí program výuky s hudbou a pohybem
 • vyučovat o historii a kultuře Romů
 • rodinné školy pro dívky s neukončenou i ukončenou ZŠ
 • obnovit stará řemesla (zpracování kovu, práce se dřevem)
 • umožnit získání kvalifikace během základní vojenské služby
 • neposkytovat finanční výhody pro pouhou etnickou příslušnost
Bez značné ekonomické pomoci státu je uskutečnění tohoto plánu iluzorní.

Předchozí díl: Náboženské představy, obřady, víra