+ 1.   Dnes dopoledne jsem v basilice sv. Petra posvětil 20 nových kněží římské diecéze. Jim znovu posílám svůj srdečný pozdrav, ale i jejich rodinným příslušníkům, kteří  je obklopují v tento zvláštní a nezapomenutelný den. Milovaní novokněží, jsou-li mladí nadějí církve, čím více jí jste vy, mladí kněží! Právě proto se na vás obracím slovy, která, jak víte, jsou tématem nadcházejícího Světového dne mládeže: „Vy jste sůl země... Vy jste světlo světa“ (Mt 5,13).

   + 2.   Podle významné tradice, se dnes, o čtvrté velikonoční neděli,  slaví Světový den modliteb za kněžská a řeholní povolání. Dnešní neděle je totiž nedělí „Dobrého Pastýře“, protože Ježíš si v evangeliu dává tento výmluvný biblický titul. S pohledem upřeným na Něho, se modlím za všechny kněze, kteří byli nebo budou svěceni tohoto roku. aby vydávali přesvědčivé svědectví Dobrého Pastýře svatostí svého života a službou. Vybízím všechny, aby povznesli k Bohu společnou modlitbu, zvláště v tento Den, aby v Božím lidu rozkvétala četná a svatá povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu.

   + 3.  Naše modlitby se trvale zaměřují na situaci ve Svaté zemi, odkud, bohužel nepřestávají docházet zneklidňující zprávy a obrazy zničení. Tyto obrazy mají větší sílu než jakákoliv výzva a pobádají, aby se neopominul žádný pokus, na jakékoliv úrovni, aby ona Země, požehnaná Bohem, co nejdříve vyšla ze spirály nenávisti a násilí.
    A zvláště, každý den duchovně zalétám do Betléma, do basiliky Narození, kde jsem prožil nezapomenutelné chvíle během své cesty v Jubilejním roce. Už téměř dvacet dní je basilika a přilehlé budovy scénou střetnutí, vydírání a nesnesitelné výměny obvinění. Ono místo a všechna svatá místa, ať jsou brzo navrácena modlitbě a poutníkům, Bohu a člověku!
    Kéž nejsvětější P. Maria vyprosí pro bojující strany odvahu k míru a mezinárodnímu společenství vytrvalost solidarity. Kéž se Izraelci a Palestinci dokážou naučit soužití.  Kéž se Svatá země konečně stane posvátnou Zemí a Zemí pokoje.

Přeložil P. Josef Koláček z Vatikánského rozhlasu