Dragan je můj kolega, který odešel z oblasti Bosny a Hercegoviny v době války v letech 1993. V České republice je již sedm let. Protože je věřící katolík a bydlel kousek od medjugorské oblasti, zeptal jsem se ho na jeho názor na události v Medjugorje.

Jan Lipšanský (JL): Jaký máš názor na Medjugorje?

Dragan: To je těžké říct. Může tam být něco dobrého, ale i zlého. Co vím, katolická církev se staví k těmto zjevením záporně a nesmí se tam pořádat oficiální pouti.

JL: Co dobrého, nebo co zlého bys tam viděl?

Dragan: Ono se málo ví, že medjugorská oblast za druhé světové války patřila k těm, které kolaborovaly s německými okupanty. Chorvatská osvobozenecká armáda (Hrvatski Oslobodilacki Pokret) byla v té době odpovědná za jatka, kdy zde bylo zmasakrováno na půl milionů Srbů, Židů a cikánů. A místní lidé mají i dnes silné vazby na Německo a jsou poněkud tvrdší povahy.

JL: To je ale informace, o které se nikde nemluví?

Dragan: Všichni, kteří v té oblasti bydlí, stejně jako jsem tam bydlel já, o tom vědí. Názor prostých lidí z okolí Medjugorje není tak pozitivní, protože všichni znají i pozadí a historické události a koneckonců i lidi. Ale jak říkám – může tam být něco zlého, ale třeba i něco dobrého. Byl jsem kdysi v Medjugorje ve všední den a stálo tam snad osm turistických autobusů lidí, kteří se sem přijeli modlit. To je zase pozitivní věc.

JL: Děkuji za rozhovor.