Česká republika je jednou z posledních postkomunistických zemí, které nepodepsaly smlouvu upravující vztah státu a katolické církve. Kromě Česka nemá obdobnou smlouvu například Slovinsko.
Obsah smlouvy přibližujeme zde.

Naopak Maďarsko podepsalo dohodu s Vatikánem již v červnu 1997, Slovensko pak po čtyřech letech vyjednávání v listopadu 2000. Polsko připravovalo smlouvu se Svatým stolcem přes 13 let do července 1993, parlament ji však ratifikoval až na jaře 1997.

Přehled hlavních událostí vedoucích k dohodě o smlouvě mezi Českou republikou a Vatikánem:

Květen 1997 - Podle představitelů církve zaslal Vatikán tehdejšímu premiérovi Václavu Klausovi dopis, v němž mu navrhl účast Vatikánu na práci společné komise pro vyřešení vztahu státu a římskokatolické církve.

10. září 1998 - Kardinál Miloslav Vlk se na schůzce s předsedou vlády Milošem Zemanem shodli na brzkém ustavení vládní komise, která by se zabývala vztahem státu a církví.

27. ledna 1999 - Vláda schválila seznam osob, které ministr kultury Pavel Dostál navrhl jako členy poradní vládní komise, a rozhodla o jejím ustavení.

23. února 1999 - Miloš Zeman, kardinál Vlk, ministr Dostál a biskup Václav Malý se dohodli na ustavení expertní a vládní komise, které se budou vztahem státu a církve zabývat. Až činnost obou komisí přinese výsledky, má být ustavena třetí komise, složená ze zástupců České republiky a Vatikánu, která na mezinárodní úrovni upraví vztah státu a katolické církve.

28. června 1999 - Papež Jan Pavel II. dal najevo přání, aby byla vytvořena společná komise Svatého stolce a České republiky, která by se zabývala vztahy státu a církve v Česku.

18. prosinec 1999 - Česká republika zahájila s Vatikánem jednání o mezistátní smlouvě upravující na mezinárodní úrovni vztah země s katolickou církví.

27. ledna 2000 - Stát a katolická církev jmenovaly šestičlennou pracovní skupinu, která má připravit mezinárodní dohodu mezi Českou republikou a Vatikánem.

6. dubna 2000 - V Praze se konalo první kolo jednání zástupců českého státu a katolické církve o podobě česko-vatikánské mezistátní smlouvy.

5. června 2001 - Česká republika ukončila expertní jednání o mezistátní smlouvě s Vatikánem.

28. května 2002 - Zástupci českého státu a Vatikánu se dohodli na textu smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem, která má mimo jiné řešit vztah státu a římskokatolické a řeckokatolické církve.