Evangelický kněz zaskakuje za katolického ve zpovědnici. Mladá farnice se mu zpovídá ze smilstva. Evangelický pastor neví, jaké rozhřešení by ji měl dát. Vyběhne proto ze zpovědnice, aby se poradil.

V kostele je pouze mladý ministrant. Pastor k němu doběhne a zeptá se: "Mladíku, co dává otec farář za smilstvo?"

Ministrant se začervená a povídá: "Fidorku."