Test z aritmetiky ze šedesátých let:
„Dřevorubec pokácí a prodá valník dřeva za 100 dolarů. Náklady tvoří čtyři pětiny z celkové částky. Jaký byl jeho zisk?”

Test z „nové matematiky” let sedmdesátých:
„Dřevorubec smění množinu dřeva (D) za množinu peněz (P). Množina P obsahuje sto prvků. Množina nákladů (N) obsahuje o dvacet prvků méně. Kolik prvků obsahuje množina (Z) zisk, platí–li: Z=P-N, kdy N=P-20?”

Verze „pro zabedněnce” z osmdesátých let:
„Dřevorubec pokácí a prodá valník dřeva za 100 USD. Náklady tvoří 80 USD a zisk je 20 USD. Nalezněte a zakroužkujte číslo 20.”

Verze let devadesátých:
„Nevzdělaný dřevorubec pokácí sto nádherných stromů, aby vydělal dvacet dolarů. Napište esej a vyjádřete svůj názor na takovýto způsob vyděláváni peněz.
Námět k zamyšlení: Jak se cítí lesní ptáčci a veverky?”

odpovědný redaktor: Milan Kovář