Neonacismus jako náboženství?
Jistě, stačí se podívat na stránky World Church of the Creator , se sídlem v americkém státě Illinois. Tato navenek mile tvářící se organizace je ve skutečnosti neonacistická společnost, která si vytvořila vlastní náboženství. Pečuje o své ovečky a přitom je skrytě nutí k nenávisti vůči čemukoli jinému. Zrůdná brána lidské nesnášenlivosti se otevřela.

Vlk v rouše beránčím. Skutečně, tyto stránky na rozdíl od naprosté většiny webů neonacistických a neofašistických skupin jsou vyvedeny v nebesky modré a bílé, působí spořádaně a seriózně. Dokonce se na vás usmívají mladí a krásní lidé z ještě krásnějších fotografií. Kam zmizela rudá, černá a bílá, tak typická pro podobné skupiny? Nikam, vlajka hnutí nápadně připomíná prapor pod kterým šlo nacistické Německo do války. Vlastní vysvětlení symboliky vlajky už mnohé napoví. Krvavě rudé pole značí „boj o přežití, rozmach a vzestup bílé rasy", v něm vložené logo WCOTC mluví ještě jasněji: „W", se staví za naši bílou Rasu, kterou my ctíme jako nejskvostnější poklad na tváři země. Koruna ukazuje naší Aristokratickou pozici v Přírodním řádu věcí, jenž říká, že my jsme Elitou. Svatozář symbolizuje, že my ctíme svoji Rasu jako unikátní existenci a nedotknutelnou nad všemi jinými hodnotami."

Podstatou celé víry jsou tvrdé a nekompromisní zákony přírody. Hlavním heslem se stalo slovo „Creativity“, tedy Tvořivost. Ale tvořivost v pojetí WCOTC není nic jiného než boj o přežití, stálý boj o životní prostor a moc. Jejich logika dobra a zla říká, že co je správné pro bílé je ctnost a co je pro ně špatné, je hříchem. Ale koho hříchem? Těch druhých, s jinou barvou kůže. Tedy základ náboženství není nic víc než upřednostňování jedné skupiny lidí lišící se jen množstvím pigmentu na úkor ostatních. To vše zahaleno v rádoby intelektuální a „morální" teorii, že bílí jsou nejsilnější a nejschopnější a právě proto by jim měla náležet vláda nad celým světem. Avšak těch, z jejich pohledu správných, ubývá, co potom? „Budou mít Bílé děti budoucnost? S Tvořivostí ano, toto je ta otázka, kolem se všechny ostatní problémy točí."

WCOTC věnuje nemalou péči těm nejmenším . Působí zvláštně, že na stránkách, kde se chatující zdraví Heil Hitler!, se dají objevit i omalovánky pro děti Pokud to někomu přijde jako málo pro správnou výchovu, jsou zde i „vzdělávací" pohádky . To není špatný vtip, ale realita. Už předškolní děti by měly vědět, že valentýnku smějí poslat jen bílému kamarádovi, za vzor je dáván chlapeček , který odmítl potěšit dívenky jiné rasy, už jen kvůli jejich „neárijskému" jménu. Navíc svoji valentýnku vyzdobil přesně podle znaku WCOTC. Tedy vzorné dítě. Morální poučení z příběhu je skutečně vzorové:
„Nejúžasnější dárek, který Bílá Osoba může darovat jiné Bílé Osobě je možnost Bílé Spásy."

Stále máte pocit, že se vlastně vůbec nic neděje a že Reverend Mattew Hale je milý usměvavý chlapík? Foto napoví více. Prakticky o nic nešlo, jen se setkalo několik neonacistů, kteří si jen chtěli bratrsky popovídat. Že ti chlapci heilují ? No, to sice ano, ale taky přece můžete mít vlčí mlhu, že? Jejich válečným pokřik je RAHOWA!, což znamená RAcial HOly War, tedy Rasová svatá válka. Tito hoši to myslí vážně. S naprostou samozřejmostí přijímají „Osvětimskou lež" (popírání genocidy během 2. Světové války. pozn. red.). Na přímou otázku, jestli Hitler zavraždil šest miliónů Židů odpovídá WCOCT zcela klidně:
„Ne, neudělal to. Toto, kromě Křesťanství, je do nebe volající a největší lež a největší žert v historii." Původcem je prý „největší světová síť a mašinérie propagandy".

Vztah této náboženské skupiny ke Křesťanství je taktéž podivný. „Křesťanství učí tak ničivé rady, jakými jsou: „Miluj své nepřátele!", „Prodej vše, co máš a rozdej to chudým!", „Nevzpínej se neštěstí!" "Neodsuzuj!", „Nastav druhou tvář!". Každý, kdo by se těmito sebevražednými radami řídil, tak by brzy zničil nejen sebe, svoji rodinu, svoji rasu, ale i svou zemi." Není nad lásku mezi lidmi. WCOTC odmítá základní principy křesťanství, ale přitom něco si z tohoto náboženství bere. Mají vlastní svatební ceremoniál, „křtiny“ i bibli „Bible Bílého muže", ta „rozvádí a rozšiřuje učení a program Tvořivosti, pátrá po podstatě blaha naší Rasy. Taktéž obsahuje rozsáhlou historii Židů." Na přebalu knihy je logo WCOTC, které vystupuje před přeškrtnutou šedivou Davidovou hvězdou jako symbolem Judaismu a taktéž přeškrtnutým a šedivým křížem jako symbolem Křesťanství. To vše za 10 amerických dolarů.

Stránky obsahují i chat, registrace je velmi snadná a prakticky úplně anonymní. Proto se zde objevují i živly, které zřejmě již měly nějaké potyčky se zákonem. Oblíbenou součástí nicku, jménem pod kterým osoby na chatu vystupují, je číslo 88. To je šifrovaný pozdrav pro Heil Hitler!, H je osmým písmenem abecedy. Agresivní a vyloženě vulgární výpady nejsou výjimkou. Obvykle se zde scházejí lidé z celého světa, ale většina je zpravidla z USA, kde WCOTC sídlí. Chat není nijak moderován, tedy zdejší výroky by se daly klasifikovat jako trestný čin. Ale nikdo nikoho nehlídá. Jeden z mladíků se zcela otevřeně hlásil k sympatiím vůči britské teroristické organizaci Combat 18 (aktivní i v ČR).
„Kdokoliv hájí ideály čisté rasy je náš přítel."

Na celkem logický argument, že WCOTC se snaží pohybovat pouze v mezích zákona, reagoval s opovržením.
„Všichni víme, jak je to doopravdy, hodně našich lidí jsou členy hnutí Skinheads a nebojí se použít násilí."

Vazby mezi WCOTC a poloilegálními či úplně ilegálními skupinami jsou zdá se ještě těsnější. Celosvětová síť organizace Blood & Honour, pod kterou spadá i Combat 18, má na svých centrálních stránkách mezi odkazy (jistě se nebudete zlobit, když vás pohledu na nacistickou propagandu v internetové podobě ušetříme a tak neuvádíme link) na spřátelené organizace a místní pobočky i link na stránky pastora Richarda Butlera, který se snaží spojit myšlenku křesťanství a národního socialismu a hned pod tímto odkazem je link na WCOT. Vedle loga hnutí je napsáno:
„Tuto stránku je mimo jiné možno charakterizovat jako protiklad shora uváděných náboženských názorů, ne-li přímo jako ještě zajímavější čtení. WCOTC staví především na Přežití, Rozmachu a Rozvoji naší Bílé Rasy."
Ač samotné WCOCT tvrdí, že ctí zákony, byť ty pouze pro bílé, jejich ovečky toto nařízení s klidem porušují.
„Tak dělej něco, co je legální a budeš v pohodě."
"Jdi někam
(pravděpodobně byl použit ostřejší výraz) , pěkně mě štve, že rasismus je nelegální, ale vždycky se to dá nějak obejít..."
Pouhé útržky z rozhovorů na chatu WCOCT.

Jak se zdá neonacismus není jen "zábavou" pro pár nabušených mladých mužů, ale stává se bohužel i rafinovanou filosofií, která nenápadně vniká do lidských myslí. Samozřejmě, že vše je nejdříve pod tou „nejčestnější“ a „nejčistší“ ideou. Ale nikdo z těchto „slušných" lidí už neříká, čí krev má na rukou. I když i krev se dá umýt a to je ten problém.

odpovědný redaktor: Milan Kovář