"Vítejte v Kanadě, vítejte v Torontu, vítejte na 17. Světovém dni mládeže." Těmito slovy v několika jazycích byl v úterý odpoledne před úvodní mši svatou zahájen 17. Světový den mládeže.

Většina poutníků však do Kanady dorazila dříve, program v jednotlivých diecézích začal již 18. července a trval až do pondělí, které bylo vyhrazeno přesunu do Toronta. Česká skupina, čítající přibližně 120 účastníků dorazila do Toronta v pondělí brzy odpoledne z diecéze St. Catherines a ubytovala se ve škole poblíž české farnosti sv. Václava. Tato farnost bude útočištěm české skupiny celý tento týden. V pondělí večer byla v tomto kostele sloužena česká mše a po ní byl krátký program, který si poutníci z Čech připravili pro krajany, žijící v Torontu.


Mše svatá v kostele sv. Václava


Čeští poutníci si pro krajany připravili krátký program

Úterní ráno začalo společnou modlitbou v kostele sv. Václava, a potom již následoval volný program. V ulicích Toronta se potkávají malé i velké skupiny poutníků, Většina z nich míří na Exhibition Place na pobřeží jezera Ontaria, kde už v devět hodin začínají na několika místech současně nejrůznější vystoupení. To všechno v rámci velkého Festivalu mládeže, který bude probíhat během SDM až do pátku. Jen dnes si poutníci mohli vybrat z více než 70 možností. Na výběr jsou hudební, taneční, filmová i divadelní představení. Stejně jako výstavy, přednášky a neformální diskuse mají za úkol přiblížit kulturu a problémy jednotlivých zemí.

Z pódií, rozmístěných na Exhibition Place zaznívá hudba z Guatemaly, kousek dál zase z Ghany a jinde předvádí svůj tanec Peruánci. Nabídka je bohatá a není snadné si vybrat. Všechno stichne hodinu před úvodní mši, kdy začíná program na hlavním pódiu a po něm mše, kterou slouží torontský arcibiskup, kardinál Aloysius Ambrozic.

Po hymnách všech předchozích Světových dní mládeže je to letošní definitivně zahájeno a v 17 hodin místního času začíná mše. Kardinál Ambrozic na úvod pozdravuje poutníky a protože pochází že Slovinska, vítá také v mateřském jazyce své krajany, jejichž vlajku ve statisícovém davu zahlédl. V úvodu mše přinášejí mladí za zpěvu písně Song Of The Cross kříž Světových dní mládeže a dvojjazyčná anglicko-francouzská mše pokračuje. Počet jazyků se rozrůstá při přímluvách. Hned první zazní v polštině a následuje dalších osm jazyků.


V úvodu mše je na podium přinesen kříž Světových dní mládeže


Úvodní mše se zúčastnilo několik stovek biskupů. Na podium se vešel jen zlomek

Po mši je hromadná večeře a poznáváme, že jedno místo pro výdej jídla je skutečně málo. Kanaďané vymysleli zajímavý trik - kdo chce jíst, musí dát dohromady skupinku šesti lidí, z nichž jen jeden se vydá pro jídlo. Celý vtip je v tom, že zatímco ostatní čekají v mnohatisícovém davu na místě, kde je dotyčný opustil ve vchodu, on zatím musí vyzvednout jídlo a obejít blok budov a vychází jinde asi o sto metrů dál. Nyní jej čeká téměř nadlidský úkol - protlačit se davem s jídlem pro šest lidí k nic netušící čekající skupince. Má to ovšem i pozitivní fakt - sbližujeme se netradiční metodou s dalšími zajímavými lidmi.


Úvodní mše se zůčastnilo více než sto tisíc mladých

Na úplný závěr večera zbývá jen maličkost. Sto tisíc lidí musí odjet jednou tramvajovou linkou po jedněch kolejích na místa, kde jsou ubytování.

Ráno naši českou skupinu čeká mše svatá, katecheze a také nás má navštívit pan Tomáš Baťa, známý obuvník.