Předposlední den Světového dne mládeže je tady a večer vigilie se Svatým otcem. Přes den již není žádný program, Festival mládeže včera skončil a tak máme ráno poslední českou mši. Úkolem dnešního dne je přemístit se na plochu Downsview Lands, kde bude večerní vigilie, přenocujeme zde a zítra bude po mši svaté oficiálně vyhlášen příští SDM, podle všeho v německém Kolíně nad Rýnem.

Na Downsview jsme Vyrazili po mši svaté před devátou hodinou metrem a rozhodně se zde neopakoval zážitek z předloňské cesty na římskou Tor Vergatu, kdy šli někteří i patnáct kilometrů v horku s plnými batohy a jídlem na oba dny. Poloprázdným metrem jsme dojeli skoro před bránu a v deset hodin už jsme zaujali místo přibližně šedesát metrù od hlavní tribuny, před sebou máme velkoplošnou obrazovku, takže všechno bude dobře vidět. V průběhu dne se ale plocha postupně zaplňuje a mnozí si ustelou i v uličkách. Podle oficiálních odhadů zde na vigilii je kolem 600.000 lidí, protože přišlo mnoho místních, kteří se dosavadního programu neúčastnili.


Před desátou hodinou jsme již za branou areálu Downsview

Dlouhý čas čekání jsme vyplnili hlavně odpočinkem. Protože je tady jenom jedna početná skupina Čechů, rozhodli jsme se trochu zviditelnit a vyrobili slušně vysoký stožár hned se třemi vlajkami, takže nás nejde jen tak snadno přehlédnout.

Velký český tábor jsme rozbili blízko u hlavní tribuny

Stožár s našimi vlajkami

Svatý otec přiletěl helikoptérou v půl sedmé a podobně jako ve čtvrtek na Exhibition Place i dnes projel v papamobilu mezi poutníky jenom několik desítek metrů od našeho stanoviště. Během přivítání papež také polsky pozdravil mladé z polska a východní Evropy, kteří se dnes shromáždili k této vigilii v jeho rodných Wadowicích a byli s námi spojeni televizním přenosem.

Papež spolu s doprovodem vystoupil na pódium a po litaniích ke svatým následovalo jeho přivítání. Potom byly zahájeny nešpory, které byly obohaceny o lucernárium - slavnost světla. Svíčky potom hořely poutníkům po celou dobu vigilie a záběry z helikoptéry na velkoplošných obrazovkách umocňovaly dojem.

Na ploše bylo najednou rozsvíceno statisíce svíček

Mladí přinesli kříž Světových setkání mládeže a obklopili jej dvanácti pochodněmi a dvanácti kusy soli, jako znázornění motta tohoto SDM.

V homilii Svatý otec vzpomněl na dvě události, kterými toto nové tisíciletí začalo. Množství poutníků, kteří při Velkém Jubileu v Římě prošli Svatou bránou a na druhé straně děsný atentát v New Yorku.

Spolu s mladými ze všech světadílů potvrdil svou víru "(Kristovo) evangelium neumrtvuje nic lidské. Každá ryzí hodnota, ať se projeví v kterékoli kultuře, je Kristem přijata a zušlechtěna ... Nečekejte až budete mít více let, abyste vyrazili na cestu ke svatosti!"

Přímluvy během nešpor byly čteny v šesti jazycích, mezi kterými nechyběla čeština a slovenština. České přímluvy přečetli Jirka Dubec spolu se Zdiškou Černochovou, kteří jsou členy liturgické skupiny a spolu s dalšími zástupci všech zemí jsou na pódiu v blízkosti papeže.

Vigilie skončila po desáté hodině večer opakovaným zpěvem hymny SDM, během níž papež opustil pódium a helikoptérou odletěl na noc do Morrow Parku, kde je nyní ubytován a odkud přiletí zítra ráno na závěrečnou mši svatou.

odpovědný redaktor: Milan Kovář