V Jubilejním roce 2000 se na pozvání tehdejšího Magistra dominikánského řádu P. Timothy Radcliffa OP v Manile sešla dominikánská rodina z celého světa ke společnému sdílení hlásání evangelia. Bylo to poprvé v dějinách trvání dominikánského řádu, kdy se sešli zástupci všech jeho větví z celého světa k dominikánské rodinné oslavě.

Otec Timothy vybídl k následování, aby se taková setkání dominikánské rodiny konala ve všech provinciích a tak jsme uspořádali v Hradci Králové 3.11.2001 o svátku sv. Martina de Porres OP první setkání dominikánské rodiny České provincie. Sami jsme byli překvapeni atmosférou, která při setkání vznikla.

I letos připravujeme setkání České dominikánské rodiny v Hradci Králové na sobotu 9. listopadu, které je tentokrát zasvěceno svaté Zdislavě při příležitosti 750. výročí jejího zrození pro nebe.

Program začíná v katedrále Svatého Ducha v půl deváté ráno růžencem, v devět potom pokračuje koncelebrovanou mší svatou a v deset hodin dopoledne bude v Novém Adalbertinu na Velkém náměstí agapé s úvodním slovem otce provinciála fra Alvareze Kodedy OP a s přednáškou o pravdě fra Tomáše Pospíšila OP.
Po polední modlitbě se představí přítomná společenství a aktivity rodiny OP a po obědě bude práce ve skupinách věnovaná svaté Zdislavě, apoštolátu v médiích a ve školství, práci s mládeží, dominikánské misii, formaci a modlitbě.
V 16,15 hod. si sdělíme výsledky práce ve skupinách a po závěrečném slovu otce biskupa Dominika Duky OP se rozloučíme společnou modlitbou nešpor a loretánských litanií.

Kazatelské středisko České dominikánské provincie upřímně zve celou dominikánskou rodinu a všechny, kdo mají o ni zájem.

Závazný počet účastníků nahlaste, prosíme, na adrese:
S.M.Dominika Bohušová OP, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové,
tel.: 495 513 329, e-mail: dominika@diecezehk.cz

Autorka je členkou dominikánského řádu

odpovědný redaktor: Milan Kovář