Schválně nazývám tento příspěvek trošku provokativně. Zvláště pro ty, kteří nemají rádi americké za každou cenu keep smiling, americké sebevědomí a americkou "akčnost". Ale co takhle odložit jednou tohle klišé (neříkám že nepodložené) a uvidět konkrétní lidi, uslyšet jejich slova a tolerovat netradiční způsob či formu? Možná že jediná myšlenka či jediný pohled na věc jsou schopny teď či později posvítit na cestu ve tmě.

V těchto dnech se tedy ve vysočinském městě Třebíči rozvíjí nit cyklu večerních setkání věřících lidí s Tomem Edwardsem a jeho evangelizačním týmem. Tato setkání mají sloužit jako začátek cesty k proměně srdce a vztahů, jak zní jejich podtitul. Uskutečňují se v kostele na Jejkově v Třebíči, od úterý 15. 10 do pátku 18. 10. vždy od 19 hod, vyvrcholení tohoto cyklu bude v sobotu 19. 10. od 9 do 12 hod.

Organizátorem akce je sdružení Ageus Třebíč ve spolupráci s P. Jiřím Dobešem. Strukturu jednotlivých večerů tvoří "slovo výuky" (výklad Božího slova), které je tlumočeno do češtiny profesionálním překladatelem, dále chvály, díky a vzývání Ducha svatého, písně, modlitby za osobní potřeby každého účastníka, za dary potřebné pro službu v rodině, společenství a církvi a za uzdravení vztahů a srdce. Tématy večerů jsou Uzdravení srdce, Přímluvná služba a Služba k prospěchu druhých a tato témata na sebe volně navazují, což znamená, že nejvíce lze doporučit účast na všech večerech, ale smysl má i přijít jen jednou. K dispozici jsou také kněží připravení ke službě svátosti smíření.

Setkání v tomto společenství může podnítit pokrok v duchovním životě každého z nás, napomoci oživení víry a důvěry v Boha, sebe samé i v druhé lidi, zprostředkovat uvolnění a radost pro sevřené a smutné srdce, výklad Božího slova se může dotknout našeho srdce a v modlitbě se setkáme s Božím působením. Svoje zraněné srdce, těžkosti, smutky vložíme do Božích rukou a můžeme prosit o obdarování, sílu i věrnost pro službu v rodině, společenství i církvi.

A na závěr ještě něco ke zmiňované Americe. Tom Edwards je laik, katolík. Působí s ním třináctičlenná skupina (všichni jsou katolíci), jejímž členem je i katolický kněz z Irska. Tom Edwards má dlouholetou zkušenost s pastorační prací, působil v Africe či na Aljašce. Cítí povolání a obdarování pro činnost ve střední Evropě. Byl několikrát pozván na katolickou charismatickou konferenci jako hlavní host programu. Skupina těchto lidí přijela a pobývá zde na vlastní náklady. Obdobný cyklus večerů proběhl v Praze, Ostravě a na Slovensku.

Více na adrese www.catholicevangelism.homestead.com.