Dvě rozhodnutí učinila Poslanecká sněmovna téměř zároveň: odložila ratifikaci smlouvy se Svatým stolcem a schválila referendum ke vstupu do EU. Jak těsně obě věci spolu souvisí, připomněl kardinál Miloslav Vlk, když zmínil, že nepřijetí smlouvy může nepříznivě ovlivnit rozhodování věřících v referendu o EU. Poprvé se tak osud vatikánské smlouvy dostal do souvislosti s osudem referenda, přičemž je pravděpodobné, že úspěch jednoho navodí úspěch druhého, ale také naopak.

Přibudou-li mezi dosavadní odpůrce EU (nespokojené zemědělce, dopravce, oceláře, euroskeptiky) skoro tři miliony věřících, může být vstup ČR do unie opravdu ohrožen. Již nyní existují - a nejen u nás - značné obavy z ultraliberálních pokusů se zpochybňováním hodnot, na nichž stojí civilizovaná Evropa. Zatímco tradiční evropský pohled se vyznačuje úctou k rodině, láskou k životu, ochranou slabších a pomocí potřebným, Evropský parlament pod vlivem radikálních skupin přijímá rezoluce směřující proti rodině, proti životu, proti dosažené kulturně-etické úrovni.

Tyto nátlakové skupiny se prostřednictvím Evropského parlamentu snaží uzákonit právo na ukončení života eutanázií. Snaží se zpochybnit manželství muže a ženy jako základní jednotky rodiny a výchovy dětí - prosazují jednak uznání homosexuálního partnerství za svazek na úrovni manželství a jednak uznání nemanželského soužití za rovnocenné manželskému. Zpochybňují také nebezpečí drog a prosazují jejich postupnou legalizaci. A konečně prosazují i neomezenou přípustnost klonování lidských bytostí. Své požadavky se nerozpakují prosazovat dokonce ultimáty - pokud by kandidátské země nechtěly přijmout jejich diktát, nesměly by se prý vůbec stát členy EU.

Tažení proti rodině chtějí některé kandidátské země čelit. Velkou podporu má Deklarace o svrchovanosti členských států EU v kulturně-etických otázkách, hlásící se k tradičním hodnotám, kterou v lednu 2002 přijali naši sousedé - poslanci slovenské Národní rady. Je možné, že podobnou deklarací se zanedlouho bude zabývat i český parlament. Výsledek projednání této deklarace - stejně jako smlouvy s Vatikánem - nepochybně ovlivní rozhodování nezanedbatelné části veřejnosti v referendu o českém vstupu do EU. Úspěch referenda tedy bude záležet i na těch poslancích, jejichž straničtí kolegové ve vládě smlouvu se Svatým stolcem už jednou schválili, ale kteří se dodatečně snaží tento dokument zpochybňovat.

autor je poslanec KDU-ČSL
odpovědný redaktor: Vojtěch Tutr

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:


 

Přispět nám můžete i v kryptoměnách:

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Související zprávy a články


Diskuze k článku

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Proč již není možné příspěvky do diskuzí pod články vkládat přímo?