Katolická teologická fakulta UK má od včerejška definitivně nového děkana, zvoleného na následující tři roky. 17. února rektor UK prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. jmenoval do funkce děkana fakulty prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera. Koncem ledna jej zvolil akademický senát a potvrdila ho Kongregace pro katolickou výchovu v Římě, čímž se uzavřelo období vleklých sporů.

Slavnostní shromáždění u příležitosti uvedení nového děkana do úřadu proběhlo v kostele sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích. Zúčastnil se ho kardinál Miloslav Vlk, který je jako pražský arcibiskup Velkým kancléřem Katolické teologické fakulty UK, arcibiskup Erwin Josef Ender - apoštolský nuncius v České republice, někteří z biskupů české církevní provincie, pedagogický sbor a studenti. Shromáždění navštívili také zástupci dalších českých i zahraničních teologických a řada hostů.

"K dnešnímu dni je udělána tečka za problémy, které se s fakultou táhly skoro deset let," řekl ČTK kardinál Miloslav Vlk. Děkan Armbruster byl podle něj zvolen naprostou většinou a panuje "obecný souhlas" s tím, že v této situaci je to nejvhodnější kandidát. Nový děkan by měl pokračovat na obnově vzdělávací, výchovné i vědecké činnosti fakulty a zároveň zvýšit její prestiž. Podle ČTK je to pro kardinála završením úsilí o to, aby pražská teologie byla "otevřenou fakultou, která bude spolupracovat s příslušnými církevními i civilními autoritami v duchu II. vatikánského koncilu". Škola už má své akademické orgány a všechny potřebné dokumenty.

Nový děkan, čtyřiasedmdesátiletý jezuita, exilový kněz a filosof Ludvík Armbruster, působil řadu let na prestižní Katolické teologické fakultě v Tokiu. Narodil se 16. května 1928, navštěvoval gymnázium a po maturitě vstoupil do české provincie řádu Tovaryšstva Ježíšova. V roce 1950 byl nejprve zatčen a poté vyhoštěn z republiky. Ještě před tímto aktem zahájil studium filozofie na Filozoficko-sociologickém institutu Tovaryšstva Ježíšova v Děčíně. Ve studiích pokračoval na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě, kde získal v roce 1952 licenciát z filozofie, dále studoval japonštinu a získal na univerzitě Sophia v Tokiu doktorát z filozofie na církevní filozofické fakultě. Následovalo čtyřleté studium teologie ve Frankfurtu nad Mohanem, kde v roce 1959 přijal kněžské svěcení. Od roku 1961 pak žil a působil v Japonsku.

Armbruster vidí hlavní roli fakulty ve vzdělávání studentek a studentů, zatímco úlohou kněžského semináře je podle něj formace a příprava adeptů na duchovní povolání. Za výhodu pražské fakulty považuje nižší počet studentů, který umožňuje intenzivnější kontakty s vyučujícími.

Rektor UK prof.Ing. Ivan Wilhelm, CSc. vyjádřil ve svém projevu na slavnostním shromáždění potěšení nad celkovou obnovou školy, díky níž se KTF UK řadí po bok ostatních šestnácti fakult jako rovnoprávný partner. Zvláště vyzdvihl kvalitu vzájemné spolupráce mezi univerzitou a církví, která se při obnově fakulty mnohokrát prokázala.

KTF byla v posledním desetiletí terčem kritiky církevních i akademických kruhů. Jeden čas dokonce hrozil fakultě úplný zánik. Důvodem kritiky byla nízká úroveň studia, značná konzervativnost a uzavřenost, což způsobovalo že ke studiu nebyly přijímány prakticky žádné ženy a studium laiků obecně bylo omezeno. Podle některých názorů si fakulta neuvědomovala, že není jen kněžským seminářem, ale především vědeckou fakultou významné university.

Tato situace fakulty je spojována se jménem profesora Václava Wolfa, který byl v devadesátých letech jejím děkanem. "Profesoru Wolfovi jsem po výzvě českých biskupů odňal kanonickou misi. Vědecká rada ho uznala za toho, který na prvním místě zavinil celou situaci," řekl dnes ČTK kardinál Vlk a dodal: "Odvolal se sice do Říma, ale Kongregace pro katolickou výchovu potvrdila můj dekret." Wolf má právo se obrátit na církevní soud. Ale ten nikterak nic nemění na tom, že výrok kongregace je definitivní - to znamená, že nemůže učit a neučí na katolické fakultě a musí odejít," uvedl pro ČTK kardinál Vlk.

Teprve postupně se fakultě vrací akreditace studijních oborů, akreditace k doktorantskému studiu stále chybějí. Letos fakulta otevírá nový obor, kterým je Křesťanské umění.