Ve svém článku z 9.4. 2003zrekapituloval dosavadní prezident a zakladatel ChristNet.cz Robert Němec svou dobrodružnou cestu internetovou sítí za uskutečněním své vize. Na jeho "rozloučení" navazuje zásadní pohled nového vedení, zvoleného na poslední valné hromadě.

V prvé řadě se sluší poděkovat dosavadnímu hybnému činiteli celého projektu, Robertu Němcovi za několikaletou péči o ChristNet.cz. S jeho názory a články se uživatelé magazínu jistě ještě mnohdy setkají. Zůstává čestným členem sdružení a doufáme, že vyplní naši prosbu nebýt jen okrasou, ale především poradním členem, který uplatní své bohaté zkušenosti. Možná se s ním skutečně setkáme v politice, nebo obchodní sféře a tam zase on sám může uplatnit to, co vyzkoušel při zakládání a vedení ChristNet.cz na sobě i svých spolupracovnících. Netroufáme si přímo reagovat na jím uváděný předpoklad, že "nové vedení jistě více než schopné…". Zůstali bychom asi při zemi a při tom, že jde především o nové vedení. Také jeho členové - je jich pět - mají zkušenosti z podnikatelské sféry i z oblasti kultury či tištěných médií. Do práce ChristNet.cz tedy hodlají vnést několik novinek.

Sám Robert Němec píše, že něco krásného musí skončit, abychom vůbec byli schopni odlišit krásno od běžnosti. Nemíníme zbavit ChristNet.cz čehokoliv krásného, nicméně pravda je, že celý projekt by měl dostat pevnější tvar a opřít se o běžný provoz, respektující nejrůznější složité zákony a předpisy, včetně malé násobilky. Z prvopočátečního nadšení, kdy se zdálo, že něco podobného by člověka mohlo dokonce i uživit se ukázalo, že pravý opak je pravdou a že, jak píše Robert "největším problémem budou finance". Za minulý rok hospodaření sdružení ChristNet.eu skončilo v červených číslech. Tomu, kdo pozorně sleduje stav účtu na titulní stránce magazínu, jistě neuniklo, že se občas přiblížil závratným sumám několika stokorun. Má-li vůbec ChristNet.cz být schopen platit základní maličké sumy za služby ČTK, symbolické částky za honoráře, nájem a připojení, musíme je sehnat dílem od čtenářů, dílem z reklamní a jiné činnosti. To vše za předpokladu velkého nehonorovaného nadšení autorů a spolupracovníků. Základní úvaha tedy zněla, zda z ChristNet.cz udělat řádný podnik s mnohem většími výdaji, nebo jej ponechat na bázi dobrovolného nadšení, se stresujícím faktorem možnosti finanční zkázy.

Nové vedení se rozhodlo k řešení, které zachová dosavadní výhody a zmenší stávající nebezpečí. ChristNet.cz jako občanské sdružení zůstává jakýmsi "provozovatelem", do jehož práce má co mluvit především valná hromada a šéfredaktor Magazínu ChristNet.cz. Toto sdružení musí být schopno nejen nadšení a dobrovolné práce, ale i opatření základních finančních prostředků na běžný provoz. Podle našich propočtů s podporou čtenářů je něco takového možné. Příští týden se tedy rozjede "žebrací akce" (jeden z nových členů vedení je žebravý mnich) a my pevně doufáme, že se uživatelé ustrnou. Proč takový optimismus? Uživateli jsou podle výsledků ankety z konce minulého roku především muži mezi 20 a 40 lety. Jistě je to plno studentů, ale možná i hodně pracovníků, kteří mají běžný přístup k internetu a asi nevydělávají zase tak málo. Ale i 50 či 100 Kč od studenta velice pomůže, pokud by přispěla alespoň polovina uživatelů. Druhým důvodem k optimismu totiž je, že většina ze čtenářů se k nám vrací, nejde o náhodné zbloudivší čtenáře. Měli by si tedy "svůj" ChristNet.cz zachovat při životě. ChristNet.cz by tak měl zůstat svobodným otevřeným médiem, postaveným především na dobrovolné spolupráci redaktorů, korektorů a programátorů. Aby se ulehčila finanční situace sdružení, některé platby většího rázu, jako např. nájem, či "výrobní prostředky" bude hradit soukromá osoba, která na tyto platby vydělá s pomocí některých členů sdružení, ale v jiné obchodní společnosti.

Po nezbytném, ale pragmatickém zabroušení do oblasti peněz se konečně můžeme vyjádřit k tomu, co čtenáře asi zajímá více, totiž k obsahu Magazínu ChristNet.cz, který je stěžejní částí celého webu ChristNet.cz. Nehodláme dělat žádnou revoluci, ke změnám většího rázu dojde až tak za půl roku či déle, po prozkoumání provozu a možností. Přesto je namístě stručně uvést několik bodů "programového prohlášení" nového vedení: Stávající obsah Magazínu ChristNet.cz i celého webu vyhovuje, bude jen tu a tam obohacen. Například chystáme ke spuštění novou část Galerie. Větší důraz bude také kladen na serióznost článků v magazínu. Změny obsahu budou v prvé řadě ovlivněny požadavky uživatelů tak, jak je uvedli v anketě, jejíž výsledky jsou zpracovány a budou zveřejněny v příštím týdnu.

Byli osloveni a svou práci už přislíbili noví autoři, především v oblasti komentářů a odpovědí na otázky čtenářů v rubrice Co a jak v teologii a církvi. Kromě spolupráce s těmito renomovanými autory stojíme pochopitelně i o nové tváře a věříme, že se podaří opět najít spolupracovníky, kteří si své renomé teprve budují, třeba právě s pomocí ChristNet.cz.

Oproti tištěným médiím z křesťanského prostředí má ChristNet obrovskou výhodu aktuálnosti. Chceme proto reagovat na události v naší i světové církvi co nejrychleji, i za cenu, že se k problematice potom vrátíme znovu v delším a závažnějším rozboru. Nechceme se omezovat jen na katolickou církev, ale pokusíme se zprostředkovat i články z nekatolického prostředí (už proto, že dva z nových členů jsou bývalí evangelíci). Mělo by tedy jít o ekuménu ne na úrovni sjezdů, deklarací o potřásání rukou nejvyšších činitelů, ale na úrovni praktické spolupráce a názorů na problémy, které nás skutečně zajímají.

S pravidelnými uživateli bychom rádi navázali užší kontakt (ne jen kvůli finančním příspěvkům). Prozatím vymýšlíme, jak na to. Něco se vede i přes část Diskuze, ale doba si žádá i cosi nového a jiného.

Závěrečným realistickým přáním je, abychom dokázali do konce tohoto roku postavit ChristNet.cz na nohy finančně a provedli několik drobných změn v úpravě i obsahu. Během příštího půl roku budeme jistě několikrát mluvit o zásadnějších změnách a především vás, své čtenáře, budeme seznamovat a prosit vás o vyjádření k nim. Spolupráce s čestnými členy ve funkci poradců i se stávajícími redaktory a šéfredaktorem by měla zajistit kontinuitu ve vývoji. Není asi nepotřebné vyjádřit na tomto místě ujištění, že nikdo z nových členů netouží po provádění omezujících a cenzurních zásahů do práce redakce. Panuje určitá obecná shoda ve směru, kterým se ChristNet.cz má ubírat a věříme, že se vzájemným poznáním se tato shoda spíše prohloubí.

Miroslav Klepáček a Milan Badal