Dosavadnímu velmistrovi rytířského Řádu křížovníků s červenou hvězdou P. Jiřímu Kopejskovi, OCr. byly odebrány pravomoce související s jeho funkcí. Veškeré pravomoce velmistra přebral 18. prosince pražský emeritní světící biskup Jaroslav Škarvada, který byl jmenován delegátem Svatého stolce pro tento řád. Titul velmistra Jiřímu Kopejskovi zůstává. O změně uvnitř řádu již Magazín ChristNet.eu informoval.

Jiří Kopejsko přijal opatskou benedikci před necelými dvěma lety 25. ledna 2002. V řádu křížovníků je obvykle velmistr řádně volen při generální kapitule a jeho funkce je doživotní. Jiří Kopejsko však byl do funkce jmenován a měl být velmistrem šest let. Podle zdroje z řádu křížovníků, který si nepřál být jmenován, se pravděpodobně jednalo o vůbec první jmenování velmistra v historii řádu a s osobou Jiřího Kopejska v této funkci tehdy většina členů řádu nesouhlasila. Nakonec však museli ustoupit.

Podle mluvčího ČBK Daniela Hermana byl nynější krok, při němž byly Kopejskovi odebrány pravomoci velmistra důsledkem problémů uvnitř řádu. "Odvolání P. Kopejska je výsledkem vizitace, kterou Kongregace pro instituty zasvěceného života a pro společnosti apoštolského života poslala na podzim tohoto roku do našeho řádu, vizitátorem byl biskup Škarvada," řekl Magazínu ChristNet.eu generální sekretář řádu P. Martin Pastrňák.

Podle zdroje z řádu, který si nepřál být jmenován, požádala řádně zvolená generální rada o vizitaci poté, kdy Kopejsko bojkotoval její výroky.

Stanovisko velmistra Jiřího Kopejska se Magazínu ChristNet.eu nepodařilo získat.

Konkrétní zjištění, která vedla k odvolání Kopejska neuvedl ani mluvčí Herman, ani generální sekretář Pastrňák. Podle našeho zdroje to však bylo "v důsledku jeho minulých i současných protizákonných aktivit". O některých Magazín ChristNet.eu informoval v článcích Velmistr křížovníků bude muset možná zaplatit dluh pěti milionů, Pochybné obchody velmistra křížovníků a Od velmistra křížovníků se dluh vymáhá špatně již před dvěma lety, tedy ještě v době před Kopejskovým oficiálním uvedením do úřadu.

Reakce členů řádu na Kopejskovo odvolání, které se Magazínu ChristNet.eu podařilo získat, jsou pozitivní, Kopejsko totiž uvnitř řádu nemá téměř žádnou podporu. Podle našeho zdroje svými kroky postupně ztratil i podporu těch, kteří dříve stáli na jeho straně. To potvrdil i P. Martin Pastrňák: "Jsem rád, že to Řím vyřešil," uzavřel pro Magazín ChristNet.eu.