Web ChristNet.eu se důrazně ohrazuje proti výtkám Mgr. Ignáce Muchy, správce webu Vira.cz, o "bulvárnosti" Magazínu ChristNet.eu, které považuje za neopodstatněné a urážející.

Mucha tato slova podle redaktora Magazínu ChristNet.eu použil během sobotního setkání správců křesťanských internetových stránek v budově Katolické teologické fakulty v Praze-Dejvicích. Své tvrzení odůvodnil slovy: "To, co je na ChristNetu, by na některých oficiálních stránkách církve neprošlo."

Web ChristNet.eu v odmítá jakékoliv srovnání s opravdovými bulvárními novinami typu Blesk jen z důvodu, že se na nich objevují věci, které by oficiální katolická média nezveřejnila.

Tyto výroky poškozují nejen dobré vztahy mezi křesťanskými weby, ale především jednotlivé lidi, které pro web ChristNet.eu pracují. V minulosti podobné, ničím nepodložené a neprofesionální prohlášení několikrát poškodily ChristNet.eu především v oblasti ekonomické, což se odrazilo při jednáních s potenciálními zákazníky se zájmem o reklamu a u našich dobrovolných dárců, kteří přispívají na chod webu.

K tomu dodáváme, že jak Magazín ChrisNet.cz, tak i jeho redaktoři a editoři spolupracují s mnoha oficiálními katolickými i protestantskými médii a bez jakýkoliv problémů tam publikují své příspěvky. V poslední době byly některé zprávy a články přebírány z Magazínu ChristNet.eu a publikovány v jiných médiích. Programátor ChristNet.eu Pavel Brestovský se podílel na nové podobě internetových stránek České sekce Vatikánského rozhlasu.

Dále uvádíme, že Magazín ChristNet.eu byl v poslední době několikrát velmi kladně ohodnocen kolegy novináři pro svou zvyšující se profesionalitu, rozmanitost a zajímavost. Mezi nimi je možné uvést například Tomáše Rastislava Hogera, který pracuje jako spolupracovník v Českém rozhlasu Region a je studentem posledního ročníku licenciát v Sociální komunikaci na Papežské salesiánské universitě v Římě či kolegy z ČTK a MfDnes.

V této souvislosti ChristNet.eu připomíná, že si velmi váží profesionální práce Mgr. Ignáce Muchy a jeho týmu. Proto na našich stránkách odkazujeme na web Vira.cz (odkazy, akce a diskuse) i na internetové on-line rozhovory, které na tomto webu probíhají.

ChristNet.eu je projekt, který je vytvářen ze soukromých zdrojů a není závislý na žádné z existujících církví nebo denominací. Proto je na něm možné najít mnoho zajímavých článků, zpráv, rozhovorů a informací, které nikde jinde nevychází. Tyto články a zprávy vždy respektují etický kodex novinářů daný Syndikátem novinářů České republiky.

Za ChristNet.eu Mgr. Jan Fical, šéfredaktor Magazínu ChristNet.eu a Bc. Tomáš Zdechovský, šéfredaktor zpravodajství Magazínu ChristNet.eu