Největší rakouský zvon Pummerin v katedrále svatého Štěpána v centru rakouské metropole se včera dopoledne rozezněl, aby zdůraznil smutek katolické církve nad smrtí bývalého vídeňského arcibiskupa, kardinála Franze Königa. Služebně nejstarší kardinál katolické církve zemřel ve spánku ve věku 98 let.

König byl mimo jiné známý jako zprostředkovatel mezi katolickou církví a komunistickými zeměmi. V alpské republice se těšil uznání jako jedna z největších morálních autorit země a dlouholetý zastánce integrace postkomunistických států do Evropské unie. Kardinál disponoval mnoha kontakty na potlačované církve v komunistické části Evropy.

Lítost nad úmrtím uznávaného Königa vyjádřili všichni přední představitelé církevního a politického života.

"Je to hluboký zármutek, že od nás odešel tento velký člověk, křesťan, biskup a kardinál, který tak neuvěřitelně mnoho znamenal pro církev a Rakousko," řekl kardinál Christoph Schönborn. Dodal, že mnoho let služby Königa bylo darem pro církev v Rakousku i na celém světě.

Rakouský prezident Thomas Klestil prohlásil, že König strhl mosty vedoucí k východním sousedům a napomohl k porozumění mezi lidmi různých vyznání. "Otevřený ke spolupráci se všemi lidmi dobré vůle bojoval kardinál König za křesťanského ducha obnovené Evropy. Jeho aktivita v ekumenickém hnutí nám pomohla lépe chápat lidi jiného vyznání," řekl Klestil.

König se narodil 3. srpna 1905 ve Warthu. V období let 1956 až 1985 stál v čele vídeňské arcidiecéze, jedné z největších diecézí na světě. Mnoho let předsedal rakouské biskupské konferenci a za pontifikátu papeže Pavla VI. byl vlivným zastáncem liberálně smýšlející a otevřené světové církve. Do sboru kardinálů byl povolán papežem Janem XXIII. v roce 1958.

Rakouský kardinál rovněž patřil k významným postavám ekumenického hnutí a založil nadaci Pro Oriente, která pořádá mnohá setkání, z nichž vzešly důležité podněty především k ekumenické a mezinárodní spolupráci.

Zádušní mše a pohřeb kardinála bude 27. března ve vídeňském dómu svatého Štěpána.