Patříme již neodmyslitelně do Evropské unie, což přináší řadu výhod, ale i problémů. Jedním z nich je otázka migrace, imigrace a integrace uprchlíků. Sami jsme již několik let považováni za tvz. bezpečnou zemi, která ještě však je pro většinu uprchlíků zemí tranzitní. Revue pro teologii a duchovní život SALVE č. 1/04 si vzala právě migraci a integraci za hlavní téma prvního letošního čísla. O migraci v ČR pojednává článek kardinála Vlka, etické hledisko přijetí uprchlíků rozebírá prof. Rethmann, revue publikuje část dokumentu o pastoraci migrantů, setkáme se i s E. Lévinasem a Fr. De Vitoria a jejich řešením této složité otázky.

Z rozhovoru prof. Alberta-Petera Rethmanna a Norberta Schmidta (v překladu Alexia Vandrovce OSB) přinášíme ukázku několika odpovědí předsedy rady pro migraci při Německé biskupské konferenci, světícího biskupa Josefa Vosse.

Na otázku o založení rady pro migraci a jejích úkolech odpovídá její předseda bp.Voss:
"Před osmi lety byla vytvořena Biskupská rada XIV (migrace) ve struktuře, jak ji doporučuje Papežská rada pro migraci a lidi na cestách. Do kompetence této rady spadají tyto okruhy úkolů: migrace za prací, němečtí vysídlenci z východní Evropy, uprchlíci a žadatelé o azyl, pastorace jinojazyčných komunit, zahraniční sekretariát a duchovní správa pro německy mluvící komunity v zahraničí, katolická duchovní správa cirkusů a herců, duchovní správa Romů, duchovní správa na určitých poutních místech v zahraničí."

Migrační pohyby jsou většinou reakcí na chudobu, válku, pronásledování, nouzi. Vidíte také tyto problémy, které migraci vyvolávají?
Ano. Když k nám přišli uprchlíci kvůli různým válkám na Balkáně nebo v jiných částech světa, křesťanská společenství byla solidární a připravená pomáhat. V mnoha z nich se vytvořily iniciativní skupiny, které uprchlíkům pomáhaly. Mezitím se projevily i příznaky únavy. S koncem válečných událostí na Balkáně však ještě není nastolen mír a návrat uprchlíků není ještě možný, jak často předpokládá německá strana. Iniciativní skupiny zůstávají často se svými úkoly osamoceny. Rozšiřuje se podvědomý odpor. Když před 40-50 lety přišlo množství gastarbeitrů, oni i Němci vycházeli z toho, že jsou zde jen přechodně, aby si vydělali peníze a vrátili se pak do své vlasti. Počítali jsme s tím, že migrace je přechodným jevem, který můžeme brzy považovat za uzavřený problém. Je to iluze. Migrace patří k realitě sjednocené Evropy a globalizovaného světa. Není to však názor přijímaný všeobecně, proto při práci s migrací postupujeme dále jen stěží.

Celý zajímavý rozhovor a řadu dalších podnětných článků je tedy možné pročíst v revue Salve, která pro zbývající tři letošní čísla chystá témata: film a spiritualita, sakrální architektura, čistota. Kontaktní mail na sestru Dominiku: dominika@diecezehk.cz.