V jedné z nejstarších a historicky nejvýznamnějších obcí ledečska, Kožlí, bude v sobotu 26. června 2004 v 16:30 hod. posvěcen prapor a prezentován znak obce. Svěcení praporu, které je součástí již druhých koželských slavností, provede známý ledečský kněz a teolog Dr. Jan Bárta ThD.

Slavnost proběhne za účasti mnoha představitelů místní samosprávy a kraje Vysočina. Svou účast také přislíbil místopředseda parlamentu Jan Kasal (KDU – ČSL).

Návrh znaku a praporu provedl bývalý student Teologické fakulty Jihočeské univerzity Tomáš Zdechovský na základě několikaletého bádání. Vycházel přitom z pečeti majitelů koželského panství pánů z Kozel, přičemž barevnost a konečná podoba znaku byla přizpůsobena zákonům heraldiky (vědě o znacích) a historii.

V roce 2001 byl tento návrh podpořen zastupitelstvem obce Kožlí a na jaře roku 2003 bylo používání znaku a praporu schváleno Podvýborem pro heraldiku Parlamentu ČR.

Původ obce Kožlí lze hledat již ve 13. století, kdy tu stála malá osada. První písemná zmínka o obci je z roku 1350, kdy je uvedena mezi farními osadami v soupisu prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. V roce 1415 přidali zdejší páni svou pečeť pod stížnostní listinu proti upálení mistra Jana Husa. Historický význam Kožlí podtrhoval i fakt, že v blízkosti obce se nacházelo několik dolů. Nejvýznamnějším byl důl na hrnčířskou hlínu, která byla dodávána na výrobu známých ledečských hrnců a unikátní žebrové klenby ledečského kostela sv. Petra a Pavla. Před rokem 1687 se v Kožlí nacházela také jedna z prvních škol na ledečsku.

V současné době můžeme v obci najít gotický kostel Proměnění Páně a také několik unikátních lidových staveb Vysočiny pocházejících z 2. poloviny 19. století.