Život sv. Anežky

Narodila se okolo roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla I. Otakara jeho ženy Konstancie Uherské (1180 – 1240). Byla poslána na dvůr Babenberků do Rakous, aby se naučila dvorským mravům. Leopold VI. Babenberský však přemluvil císaře, aby dal svého syna, jemuž původně Anežku chtěl dát za ženu, jeho dceři Markétě.  

Anežka byla vychovávána v cisterciáckém klášteře ve slezské Třebnici a v premonstrátském klášteře v Doksech. Anežka však už dávno toužila vstoupit do kláštera, ale pro otcův odpor se to mohlo uskutečnit až po jeho smrti 1230.

Prvním stavebním počinem bylo v r. 1232 založení špitálu sv. Františka poblíž kostela sv. Haštala na Starém Městě pražském, jehož členům papež roku 1250 povolil nosit vlastní řádové označení a pražský biskup Mikuláš r. 1252 pak položil základ nového řádu, křížovníků s červenou hvězdou. Tak se řád stal jediným původním ryze českým řádem, zaměřeným na špitální činnost. Jeho zřízení potvrdil papež Alexandr IV. v roce 1256, ale to již bratrstvo sídlilo u Juditina mostu.

R.1233 Anežka nechala postavit v blízkosti špitálu první zaalpský mužský klášter menších bratří sv. Františka a ženský klášter řádu sv. Kláry. Byl to v dané době velkolepý podnik, podporovaný i její matkou Konstancií a bratrem králem Václavem I. Do nového kláštera klarisek bylo v r.1233 uvedeno pět italských sester z domovského kláštera v Assisi a zanedlouho i sedm vznešených dívek z Českého království.

R. 1234 vstupuje do kláštera sama Anežka a stává se abatyší. Jako představená usilovala o vytvoření vlastních řeholních pravidel, jež by položily základy nového řádu, a aby se stala světicí. Hojně si dopisovala se sv. Klárou i papežem Řehořem IX. V roce 1237 se Anežka pokouší o založení vlastního řádu, založeného na přísném dodržování řádových regulí františkánského řádu, ale papež Řehoř IX. nemá pro její snahy dostatek pochopení a vznik nového řádu nepovolil.

Vedle těchto aktivit Anežka nepřestala aktivně zasahovat do veřejného života. Díky jejímu vlivu se Václav přiklání na papežskou stranu. R. 1249 sjednává smír mezi Václavem I. a Přemyslem Otakarem II. a po Václavově smrti nadále podporuje činy svého synovce a chrání rodinu.

Světice zemřela 2. března 1281 a byla pochována v Anežském klášteře. O prohlášení Anežky Přemyslovny za svatou se pokusila už Eliška Přemyslovna r. 1328. Zemřela však příliš brzy. Podobné snahy měl i Karel IV. či Václav IV., v XVII. stol. císař Leopold nebo vlastenci jako Balbín, Crugerius, Beckovský a jiní. Teprve r. 1874 byla Anežka Česká, zásluhou kardinála a pražského arcibiskupa B.J. Schwarzenberga, blahoslavena a 12. listopadu 1989 svatořečena Janem Pavlem II.

Anežka Přemyslova byla prohlášena za blahoslavenou roku 1874 Piem IX. Proces svatořečení dovedl do konce pražský primas kardinál František Tomášek a mezi svaté ji zařadil papež Jan Pavel II. Na kanonizaci se sjelo do Říma deset tisíc poutníků z bývalého Československa, což nemělo v historii těchto poutí obdoby. Při audienci u papeže lidé s nadšením skandovali: "Do Prahy, do Prahy, Svatý otec musí do Prahy."

Kanonizace a "revoluce"

"Světskou společnost svatořečení asi výslovně neoslovilo, ale lidé po návratu z Říma, kde nabrali nový dech a novou sílu, pomohli obrodnému proudu. Zapojili se do něj okamžitě a spontánně a napomohli vývoji," řekl ČTK kněz Miloslav Fiala. "Společnost už byla za 40 let diktatury příliš sekularizovaná na to, aby vedoucí síly Občanského fóra a další vůdčí postavy té doby kanonizace přímo inspirovala. Když se vrátily tisíce nadšených lidí z Říma, bylo to příjemné, ale události se valily dál jakoby samospádem," vzpomíná Fiala.

Svatořečení Anežky padlo podle Fialy do velkého období. "Byla to ne snad shoda náhod, ale výjimečná chvíle, znamení časů, výzva: Probuďte se a pohleďte vzhůru k Hospodinu," vykládá kněz událost z pohledu věřících. Velkou roli ale podle něj hrálo i to, že národ už měl dost komunistických lží a přetvářky.

Jak je sv. Anežka zobrazována

Jejími atributy jsou model kostela v ruce. Je zobrazována v řeholních šatech s korunkou, někdy má odložený královský šat a korunu; u nohou ubožáka; ošetřuje nemocné; uděluje almužnu; sytí hladové. Patronkou plynárníků se Anežka stala 27. února 1991 prohlášením Františka kardinála Tomáška, tehdejšího arcibiskupa pražského a primase českého.