V sobotu 13. 11. 2004 se v Brně uskutečnil pochod pro život, pořádaný občanským sdružením Hnutí pro život ČR (HPŽ ČR). Duchovním otcem této akce, která se koná pravidelně každou druhou sobotu v měsíci, je pravoslavný kněz Libor Halík.

Setkání začalo katolickou mší svatou v kostele Sv. Rodiny na Grohově ulici, kterou sloužil Msgr. Philip J. Reilly, katolický kněz z Brooklynu v New Yorku, za koncelebrace několika dalších katolických kněží. Mše se zúčastnilo asi dvě stě křesťanů – katolíků, pravoslavných i protestantů.

Msgr. Reilly je dobře známou postavou amerického Hnutí pro život. Před patnácti lety založil hnutí Helpers of God’s Precious Infants (Pomocníci Božích vzácných dětí), které pořádá modlitební vigilie před potratovými klinikami po celých USA. (Potratová klinika je zařízení specializované výhradně na provádění interrupcí.) Modlitebních vigilií se pravidelně účastní asi 100 katolických biskupů a 5 kardinálů. Sám Reilly, nyní sedmdesátiletý, dodnes tráví denně asi 4 – 6 hodin modlitbou před některou z klinik. Za patnáct let se touto cestou podařilo dosáhnout uzavření asi 100 potratových klinik, z toho 27 v diecézi Brooklyn. Důležitou součástí hnutí pro život jsou Centra pomoci matkám, které se rozhodnou si dítě ponechat. Takových center je v USA nyní asi pět tisíc.

Zahájení modlitebních shromáždění časově odpovídá změně trendu v počtu interrupcí v USA, který nabral sestupnou tendenci právě před patnácti lety. Poklesl z 1.6 miliónu potratů ročně na 1.1 miliónu.

Po mši následoval vlastní pochod, který šel z Grohovy ulice přes Veveří na Náměstí Svobody, pokračoval na Zelný trh, Šilingrovo náměstí a po Husově ulici a Údolní dorazil k porodnici na Obilním trhu. Jeden z účastníků napočítal 116 dospělých a dvacet dětí. Účastníci se během pochodu hlasitě modlili, v blízkosti porodnice na pokyn pořadatelů ztichli a k porodnici došli v úplném tichu. Před nemocnicí zazpívali polohlasně dvě písně s doprovodem jedné akustické kytary.

Dostavil se městský policista, který vyzval otce Halíka, aby předložil doklady. Otec Halík mu mohl ukázat nedávné rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který potvrdil oprávněnost řádně nahlášených pravidelných demonstrací HPŽ ČR a rozhodl, že pokus Úřadu MČ Brno-střed o zákaz demonstrací je protiprávní. Úřad MČ Brno-střed musel HPŽ ČR rovněž uhradit veškeré soudní výlohy. Halík má k dispozici též expertní posudek, že hluková úroveň demonstrací nepřevyšuje běžné hlukové pozadí ulice a je plně akceptovatelná.

Po pochodu se účastníci vrátili do kostela Sv. Rodiny, kde následovala beseda s P. Reillym, jehož slova oplývala pozoruhodnou teologickou hloubkou a byla pro přítomné velkým povzbuzením. Někteří účastníci byli velmi překvapeni, když se dozvěděli věk tohoto energického muže. Reilly citoval Boží slova určená hadu z 3. kapitoly Geneze: „Položím nepřátelství mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím“ a řekl, že původcem interrupcí je zlý duch, a proto je třeba proti nim bojovat duchovními prostředky. Modlitba je ve snaze omezit počet interrupcí nejdůležitější prvek, nesmí však chybět také pomoc matkám, vzdělávací aktivity a politické lobování. V USA dnes nastala situace, kdy si žádný politik nedovolí jasně říci, že je pro interrupce, jak ukázaly poslední prezidentské volby, kdy i demokratický kandidát Kerry hovořil o této otázce velmi opatrně, a přesto byly právě morální otázky příčinou jeho prohry ve volbách. (Mimochodem, pro nás Evropany je jistě zajímavé, že Kerry dokonce veřejně řekl, že považuje homosexualitu za mravně negativní jev.) To si před patnácti lety málokdo dovedl představit.

Otec Libor Halík, který tuto formu modliteb přímo na místě, kde jsou zabíjeny děti, praktikuje v České republice, byl inspirován před dvěma lety přednáškou Msgr. Reillyho v Praze. Stojí před nemocnicí každý pracovní den od 10 do 12 hodin, obvykle s jedním nebo dvěma přáteli.