Foto: Pavel Pohorský

Šťastné, veselé a požehnané vánoční svátky a hodně štěstí, radosti, zdraví a Božího požehnání v roce 2010
                                          přeje všem svým čtenářům a dobrodincům 
                                                        redakce portálu ChristNet.eu.

Další vánočenky i novoročenky naleznete v sekci Pohlednice