V souvislosti s televizním vysíláním jsou důležité následující roviny:

licenčně-právní - tedy vysílající subjekt musí mít k vysílání oprávnění. O tom rozhoduje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání - a tam (vzhledem ke zkušenostem kolem Rádia Proglas) nejspíš je pravděpodobnost udělení pro subjekt s křesťanským personálním a programovým zázemím dost velká. Pokud tedy záměr televize s křesťanským backgroundem nevyjde, nebude to proto, že by "nám" to stát nepovolil;

finanční - jestliže roční vysílání rozhlasu typu Proglas stojí cca 8 milionů Kč, roční vysílání analogické televize bude stát zhruba desetkrát tolik - každopádně půjde o desetimiliony. Pokládám při reálné situaci na našem reklamním trhu za zcela iluzorní, že by takové vysílání mohlo "žít" především z reklamy. I kdyby si to z programových důvodů chtěli provozovatelé dovolit, nedovedu si představit inzerenty, kteří by takové stanici zadávali reklamu:
- okruh adresátů bude z reklamního hlediska zanedbatelný (budou to v prvních letech, i kdyby se to podařilo, desetitisíce lidí - v tom je zkušenost z Proglasu reprezentativní)
- mezi diváky takového okruhu budou navíc jasně dominovat takoví, kteří jsou vůči reklamě nadprůměrně rezistentní (pravým opakem jsou převládající diváci NOVY, kteří jsou vzhledem ke svému vzdělanostnímu, věkovému i společenskému profilu nejsnáze manipulovatelní).
Pokládám tedy za naprosto zřejmé, že taková televize bude nutně potřebovat podobný způsob financování jako Proglas - tedy desítky tisíc lidí čítající okruh stálých přispěvatelů, jejichž celoroční podpora bude muset být několik tisíc Kč. Na něco takového sice u nás lidé nejsou zvyklí a mohla by v tom být zásadní překážka vzniku takového televizního okruhu, nicméně je třeba vědět, že dnes i sociálně slabší skupiny přispívají na leccos několika tisíci ročně (studium dětí, hudební či jazykové školy, kroužky, členské příspěvky atd.)

technické zázemí - to je poměrně náročná vstupní investice, a i proto pokládám za zbytečné zabývat se nyní čímkoliv jiným než projektem Telepace, neboť oni toto zázemí už dnes vpodstatě mají a vědí, jak s ním pracovat.

personální zázemí - tedy v případě televizního vysílání několik desítek (cca 50-60) schopných profesionálů na plný úvazek zajišťujících kompletně organizační i programovou složku vysílání (tedy redaktoři, technici, organizační pracovníci apod.); vím, jak v prvním projetku Proglasu se počítalo s tím, že tam bude maximálně šest placených zaměstnanců - dnes je jich tam mezi dvaceti a třiceti - a ještě řada externistů. A televize je v tomto ještě mnohem náročnější. Sehnat ty lidi nebude snadné, protože podmínky (finančními počínaje), které bude moci tento křesťansky založený vysílatel nabídnout, nebudou v konkurenčním prostředí digitálního vysílání nijak dobré.

programové zázemí - určitou představu je možné si najít na uvedených stránkách Telepace; tohle je samozřejmě na delší rozpravu, rozhodně jde o záležitost ještě náročnější než v případě samotného financování. 50 % programu má tvořit zpravodajství, publicistika a dokumentaristika (s naprostou převahou těch dvou posledních) - vím, jak je časově náročné udělat dobře jeden jediný dokument či pořádný publicistický pořad. To je pro tým několika lidí práce na týdny. I v případě jednoduché publicistiky je to tak jeden redaktor na jeden hodinový pořad týdně (a to vycházím ze zkušeností rozhlasových, přičemž televize je řádově těžší - obraz je k práci mnohem náročnější než jenom zvuk). Neměl bych tedy obavu z toho, že by vznikaly nějaké zvláštní "názorové třenice", ale z nedostatečné profesionalní úrovně produkce, která bude nutně na celodenní vysílání třeba (z toho hlediska je hodně legrační nápad svěřit to ERC - spolehlivá cesta ke krachu, stejně jako kdyby to měla zajišťovat ČBK). Samozřejmě že je to spojitá nádoba s otázkou financování - budou-li peníze, bude jistě i dost lidí, kteří by pro takovou stanici rádi tvořili.

Autor byl v letech 1990 - 2001 vedoucím a později redaktorem Redakce náboženského života Českého rozhlasu.Od roku 1992 - do roku 2000 členem Rady České televize.

Příspěvek byl převzat z diskuzí na ChristNet.eu - Názory dalších čtenářů na projekt křesťanské televize naleznete zde: http://www.christnet.eu/diskuse/tema.asp?id=1626