Slavíme tuto mši svatou za papeže Jana Pavla II., římského biskupa, primasa Itálie, Pastýře všeobecné Církve. Přinášíme Kristovu oběť za tohoto našeho velkého Otce, bratra a přítele, který nás má navždy ve svém srdci a jehož ve svém srdci nosíme i my. Jan Pavel II. čelí nejtěžší zkoušce svého dlouhého a jedinečného života; čelí jí a prožívá ji se stejným vnitřním klidem a důvěrnou odevzdaností do rukou Božích, s jakou vždy žil, pracoval, trpěl, s jakou se radoval. V těchto hodinách je více než kdy jindy naším Papežem, Vikářem Krista, který nás svou smrtí vykoupil, služebníkem služebníků Božích, jak zní papežský titul, který měl nejraději.

Odkud pramení jeho neuvěřitelná síla ducha, která nás tolik udivuje? Odkud jeho nevyčerpatelná schopnost milovat a obětovat se, jeho odvaha a nezlomná důvěra? Drazí bratři a sestry, to vše pochází z konkrétního a živého vztahu, který pojí našeho papeže s Ježíšem Kristem a Bohem Otcem.

Dnešní liturgie, stejně jako v ostatní dny velikonočního týdne, k nám promlouvá o zmrtvýchvstání, o Kristu vzkříšeném z mrtvých, který se dal poznat a nechal se dotýkat svými apoštoly a tak je přivedl k víře. Nuže, to je i víra našeho papeže, víra tak silná a tak plná, tak intenzívně prožívaná zkušenost Boha, že v těchto chvílích utrpení, stejně jako předtím ve své neúnavné službě, už vidí a již se dotýká Pána, už je spojen s našim jediným Spasitelem.

Proto tato jistota a tato radost, jež dávají zvuk celé liturgii tohoto týdne se pojí, navzdory dojmům, s utrpením papeže a naší modlitbou za něj. Jsou jistotou a radostí Pánovy Paschy, života, co překonal smrt, odpuštění jež smývá hřích. Drazí bratři a sestry, když v paměti procházíme těchto téměř 27 let pontifikátu, jsme jati nesmírnou vděčností vůči muži Karolu Wojtylovi i vůči Bohu, který nám ho dal. A nyní, když se za něj modlíme, i my se spolu s ním odevzdáváme Pánově vůli, Božímu milosrdenství,v něž Karol Wojtyla vždy důvěřoval, Ježíšově Matce, které se zcela zasvětil. Tak naše naděje nedojde zklamání a pouto lásky, jež nás váže k našemu Papeži nebude nikdy porušeno“.

Al Jazeera přenášela mši přímým přenosem

Dnes to bylo podruhé, co ve svých dějinách přenášela katarská televize Al Jazeera přímým přenosem událost spjatou s životem Jana Pavla II. První přenos se uskutečnil 6. února tohoto roku, kdy byl papež hospitalizován na Policlinico Gemelli. Mši z lateránské baziliky, celebrovanou kardinálem Ruinim, komentoval její římský zpravodaj Aymad Al Atrash.