Muhammad Zulfa na otevřeném zasedání Poradní rady, jmenovaného orgánu, který funguje jako parlament, nastolil otázku žen řidiček. Prostě si jen přál, aby jeho kolegové ve vládní legislativě prodebatovali možnost vypracování studie ohledně zrušení zákazu, který znemožňuje ženám usednout za volant. Je to jediný zákaz svého druhu na světě, píše agentura AP.

Jenže návrh člena Poradní rady Muhammada Zulfy vyvolal v konzervativní Saúdské Arábii, kde téma ženských řidiček zůstává tabu, obrovskou vřavu. Zulfův mobil teď neustále drnčí a rozvzteklení Saúdové ho obviňují, že ponouká ženy, aby se dopustily hned dvojího hříchu - aby odložily závoj a vmísily se mezi muže. Dostává esemesky vyzývající Alláha, aby mu zmrazil krev v žilách. Imaginární webové místnosti (chat rooms) se hemží urážlivými obviněními, že Zulfou "zmítají živočišné pudy o síle 454 koní".

Ozvaly se dokonce hlasy požadující, aby byl Zulfa vyhozen z rady a zbaven saúdského občanství. Nezasvěcence by mohl takový poprask ohromit. Ale v Saúdské Arábii, kde má islámské zřízení při určování svobod žen rozhodující slovo, se tato otázka dotýká striktního  životního stylu království. Konzervativci, kteří jsou toho názoru, že ženy se mají vyvarovat kontaktu s cizími muži, argumentují tím, že řízení vozidel umožní příslušnicím něžného pohlaví odejít z domova, kdykoliv se jim zachce, a jít si, kam se jim zlíbí. Podle některých by jim to poskytlo příležitost k porušování islámského zákona - například vystavovat při řízení na odiv oči nebo být v kontaktu s cizími muži, třeba policisty nebo automechaniky. "Pokud by ženy řídily, svádělo by je to ke hříchu," napsal jistý Munit Šahraní v dopise šéfredaktorovi listu Al-Vatan. "Umíte si představit, co by se dělo, kdyby se ženě porouchalo auto? Musela by se obrátit o pomoc na muže!"

Ale Zulfa tvrdí, že ani zákon, ani islám ženám řízení auta nezakazuje. Zákaz je založen na náboženských ediktech (fatvách) čelných kleriků, kteří tvrdí, že řízení motorových vozidel by vytvářelo situace zralé pro hříšná pokušení. Téhož argumentu je používáno k omezení jiných svobod. Ženy nesmějí bez písemného povolení mužů cestovat, vzdělávat se nebo být zaměstnané. Bez ohledu na povolení nesmějí se na veřejnosti mísit mezi muže nebo opustit domov, aniž by si oblékly všezakrývající černý hábit. Kolem padesáti žen, které neuposlechly zákazu a v listopadu 1990, kdy americké jednotky chránily během irácké invaze do Kuvajtu Saúdskou Arábii, usedly za volant, bylo zatčeno a jeden den vězněno. Byly jim zabaveny pasy a přišly o zaměstnání. Zákaz řízení motorových vozidel nutí rodiny najímat si řidiče, kterým je paradoxně povoleno zůstat se ženami o samotě. Podle Zulfy to klér považuje za menší zlo než řízení. Ženy, jejichž rodiny si nemohou dovolit platit řidiči 300 až 400 dolarů měsíčně, spoléhají na mužské příbuzné.

Zulfa nastolil tuto otázku na otevřeném zasedání Poradní rady. Zasedání se zabývalo novým dopravním zákonem a členové rady diskutovali o vládních statistikách, podle kterých zahyne každoročně při dopravních nehodách více než 5000 lidí. Probírali také skutečnost, že činnost velkého počtu zahraničních řidičů - asi milion - má ekonomický dopad. Tito řidiči posílají domů do vlasti odhadem 12 miliard rijálů. "Vím, že mluvit o řízení žen je tabu, a tak jsem se rozhodl využít našich diskusí a tuhle otázku nastolit," vysvětlil 61letý Zulfa, který získal vzdělání na Západě. Navrhl prý, aby byla vypracována příslušná studie, protože pokud budou mít ženy možnost usednout za volant, ušetří to podle něj Saúdům peníze i lidské životy. Je totiž přesvědčen, že ženy jsou opatrné řidičky. Zulfa navrhl, aby bylo povoleno řídit jen ženám přes 35 nebo 40 let a jenom ve městech. Na dálnicích by prý mohly řídit pod mužským dohledem.