Biskup římskokatolické církve a někdejší disident Václav Malý se minulý týden vrátil ze čtrnáctidenní návštěvy Číny (od 25.8. do 4.9.). V zemi navštívil hlavní město Peking, Hong Kong a město Han-Čeng. Při svém neoficiálním pobytu se setkal se zástupci disentu, obhájci lidských práv i členy jednotlivých církví. "Jel jsem do Číny jako turista, nestojím o recepce a oficiality. Na oficiální návštěvě bych nic nepoznal", uvedl biskup při setkání s novináři. Navzdory své neoficiální návštěvě Malý inkognito v zemi ale vůbec nebyl. "Byl jsem po celou dobu, dnem i nocí, sledován,"řekl Malý. Kvůli neustálému sledování nesloužil ani žádnou bohoslužbu. V Číně musí mít každý zahraniční duchovní státní souhlas a proto nechtěl nikoho ohrozit. Tak i při nedělní bohoslužbě v naplněné pekingské katedrále stál úplně vzadu jako řadový věřící. "Při přijímání mě kněz požádal, abych držel paténu a pochválil mě, jak dobře to umím", vzpomněl s úsměvem Malý a dodal, že účastníci automaticky přijímali na ruku. "V Číně to není a nebyl žádný problém, tak jako u nás".

Biskup Malý hovoří s novináři při tiskové konferenci 8.9. 2005

Policisté nicméně do jeho programu nezasahovali. Byl zřejmě prvním českým církevním hodnostářem, který v této zemi získával zkušenosti a informace o situaci ve společnosti. Kvůli policii Malý nakonec vynechal některá původně plánovaná setkání, aby některým lidem neuškodil. Přesto svoji totožnost nezapíral a každému řekl, kdo je.

Biskup řekl, že se situace v Číně horší. Lidská práva a občanské svobody jsou více omezovány. Připomněl, že v Číně fungují pracovní tábory, kam se lze dostat i bez procesu ("převýchova prací"), vězení, kde jsou vězni mučeni. Často je využíván trest smrti. Specifické pro Činu je existence speciálního oddělení státní policie, které maže internetové stránky. "Věnuje se tomu osm tisíc lidí", uvedl Malý !

Zákazy se týkají svobody slova, náboženských aktivit a identity menšin. Sociální situace v zemi se horší, 80 milionů lidí žije pod hranicí chudoby. Propukají povstání o kterých media nesmí informovat. Narůstá napětí mezi ekonomickými reformami a životem prostých lidí. "Velká města jsou plná západních reklam. V některých provinciích je však drastická sociální situace," upozornil Malý. Biskup zvláště připomněl praxi vynucených potratů, které se zde konají i v pozdním stádiu těhotenství.

Země je orientována na kontakty s USA, EU není brána příliš vážně, o to větší popularitě se těší osobnosti postkomunistické Evropy (Václav Havel, Adam Michnik). "V Číně vyšel překlad Havlových úvah a esejů. Václav Havel rozumí totalitnímu systému, usiluje o demokracii nenásilnými prostředky, neváže se na náboženství, ale ukazuje hlouběji," připomněl Malý

V zemi je složitá situace zejména katolické církve, která byla v roce 1957 rozdělena. V Číně existuje podzemní katolická církev a katolická Vlastenecká asociace, která je kontrolována státem a je odtržena od papeže. "Ne všichni v ní jsou ovšem kolaboranti," podotkl Malý. Rozštěpení katolické církve na "Vlasteneckou asociaci" a "podzemní církev" se Vatikán snaží překonat úsilím o smír: zatímco Vlastenecká asociace má více představitelů, neoficiální Církev má více věřících. Tvrzení biskupa Malého potvrzuje i skutečnost, že na nadcházející eucharistickou synodu jmenoval Vatikán čtyři biskupy kontinentální Číny - dva státem uznané, dva neuznané; Bohužel čínská vláda neumožnila vycestování do Říma žádnému z nich. Mezi obhájci lidských práv je podle Malého v Číně více protestantů než katolíků a také omezený prostor pro evangelizaci tam nyní lépe využívají protestantské církve.

Během setkání s novináři biskup Malý několikrát kritizoval evropské a zvláště české politiky, kteří kvůli obchodu obcházejí otázky lidských práv a označil tuto strategii za kontraproduktivní. "Naši představitelé klepou na čínské dveře s vidinou obchodu, a nezmíní přitom otázky lidských práv a postavení nezávisle myslících lidí," Podobně už v minulých letech se zájmem o lidská práva navštívil další země poznamenané komunismem - Kubu, Bělorusko a Moldavsko. Malý je předsedou rady Iustitia et pax (Spravedlnost a mír) při České biskupské konferenci.

Ze setkání s čínskými intelektuály si Malý odvezl poznání, že je tamní společnost na křižovatce a možná i před sociálním otřesem. "Do vakua, vzniklého během takzvané kulturní revoluce likvidací tradic, náboženství a výuky dějin, vniká konzumní kapitalismus. Komunistická ideologie je mrtvá, komunistická strana si prostřednictvím reforem udržuje ekonomické a mocenské výhody, ale není tam síla, která by komunistickou stranu nahradila," uvedl.

V článku bylo využito zpravodajství ČTK, ČBK a Res Claritatis. Foto autor.