"Jsme rozhořčeni přístupem Policie ČR, která nejen nedokázala takovéto akci zabránit již v přípravné fázi, nýbrž ani nedokázala zasáhnout při zcela zjevném porušování zákona," uvedli dnes v otevřeném dopise premiérovi Jiřímu Paroubkovi představitelé rady Oldřich Stránský a Tomáš Kraus.

Paroubka rada pro oběti nacismu žádá, aby prosadil změnu přístupu české policie, a pokud to bude třeba, aby zahájil patřičné kroky ke změně legislativy, které by "jednou provždy zamezily neonacistickým a fašistickým projevům". Připomněla v té souvislosti premiérovi jeho slib, že "v naší zemi se hajlovat nebude".

Ministr vnitra František Bublan i pověřený policejní prezident Vladislav Husák už v úterý při jednání sněmovního branného výboru přiznali, že postup policie byl chybný. Policejní prezidium vytvořilo v té souvislosti speciální kontrolní skupinu.

Také podle předsedy Federace židovských obcí Jiřího Daníčka nelze extremistické projevy v žádném případě tolerovat, přestože se může zdát, že přímo nikoho neohrožují. "Naše tragická zkušenost nám říká, že od slov není daleko k činům. Vnímáme takovéto projevy nejen jako chuligánství a urážku našich obětí, ale také jako přímé ohrožení celé společnosti," řekl Daníček.

Vyjádřil nad koncertem a nad policejní nečinností pobouření. Pokud si podle jeho slov policie není jistá, zda a jak má nebo může zasáhnout, budou také Židé požadovat změnu příslušných zákonů, které jí to nejen umožní, ale přímo přikážou.

Česká rada pro oběti nacismu sdružuje zástupce organizací těch osob, které byly fašismem a nacismem druhé světové války postiženy nejvíce. Za své poslání považuje zabezpečení důstojného stáří těchto osob, ale také péči o památku všech těch, kteří byli v době okupace zavražděni a umučeni.

"Je proto naší nejvyšší povinností co nejdůrazněji protestovat proti jakýmkoliv urážkám těchto obětí. Neonacistický koncert, který se konal tuto sobotu v jihočeských Křtěticích, za takovouto nehoráznou urážku považujeme," uvedli signatáři.