Jak je tomu se světem za skříní? Nacházejí se v příbězích země Narnie skutečně křesťanské rysy, nebo jsou mnohé nábožné publikace na toto téma jenom laciným pokusem svézt se na módní vlně?

C. S. Lewis, autor sedmidílné série dětských knih, má v každém případě úzkou vazbu ke  křesťanství. Je považován za nejčtenějšího křesťanského autora 20. století. S mimořádnou brilantností psal o základních otázkách křesťanské víry. Jeho bystrý rozum, který byl doplněn fantazijní představivostí, mu umožňovaly vysvětlovat i těžké otázky s podmanivou logikou. Přitom tomuto profesorovi literatury pomáhalo i to, že byl skvěle zběhlý v klasické literatuře a jako bývalý ateista znal velmi dobře i argumenty „protivníka“.

Pro C. S. Lewise bylo logické, že se v „Narnii“ musí nacházet osoba podobná Ježíši Kristu, protože jako křesťan si neuměl svět bez Ježíše vůbec představit. Proto je hrdinou zázračné země „Narnie“ lev, který vytvořil svět skrze svoji píseň, tedy skrze slovo, jež vítězí nad zlem a pomáhá lidským dětem, aby našli své pravé určení. Ve lvu Aslanovi se pojí navíc dobrota s pravdou a srdečná blízkost s uctivou noblesou. Děti ho milují celým srdcem, i když zároveň pociťují také jakýsi svatý stud.Když se jedna jedenáctiletá dívka v dopise ptala, jak by se Aslan jmenoval v našem světě, odpověděl autor:
„Ten, kdo byl za prvé o Vánocích ohlašován jako Spasitel, ten, kdo o sobě dále řekl, že je synem Velkého vládaře, ten, který za třetí obětoval svůj život kvůli vině někoho jiného a byl přitom  a byl vysmíván a zavražděn od zlých lidí, kdo se za čtvrté vrátil ze smrti zpět do života a za páté je často označován jako beránek. Skutečně neznáš jeho jméno v našem světě? Přemýšlej o tom a dej mi pak vědět svoji odpověď.“

V Letopisech Narnie jsou křesťanské odkazy tak zjevné, že režisér filmu Andrew Adamson si musel neustále nechávat líbit otázku, zda tímto filmem nepropaguje křesťanství. „Lewis bezpochyby ovlivnil příběh svým přesvědčením,“ připouští režisér, ale pak tuto odpověď relativizuje s tím, že existuje mnoho interpretací, a film má proto univerzální charakter. „Hlavní sdělení jsou o rodině, o sebeobětování a odpuštění. Nedovedu si představit žádné významnější poselství pro dnešek. Svět by byl mnohem lepším místem, kdybychom uměli odložit svůj hněv a odpustit.“

Lewisovy dětské knihy zprostředkovávají ve všech svých rovinách křesťanské poselství. Ať už to jsou názorné paralely k velkým pravdám dějin spásy jako hříšný pád, vykoupení či náprava všech věcí. Či ať už jde o působivé vylíčení křesťanských všedních ctností, jako je víra, věrnost, pokora, ochota k oběti, pokání a obrácení. Právě to činí tyto knihy cennými. Zprostředkovávají samé jádro křesťanství.


Švýcar Michael Stricker je autorem knihy "Tajemství Narnie". Z magazínu IdeaSpektrum přeložil Jan Uhlíř, redakčně kráceno. Foto: www.moviegoods.com

Neoficiální stránky příznivců Letopisů Narnie: www.inarnia.net