Když se v prosinci minulého roku sešly hlavy 57 islámských zemí  na summitu Organizace islámské konference v Mekce, tak oficiální agendě setkání dominovaly záležitosti, jako je náboženský extrémismus. Avšak v kuloárech se diskutovalo o zcela jiném předmětu: o dánských karikaturách proroka Mohameda.

Závěrečné komuniké se této záležitosti dotklo poznámkou o „znepojení nad rostoucí nenávistí vůči islámu“ a odsouzení nedávných incidentů, kdy byl „znesvěcen obraz svatého proroka Mohameda v médiích určitých zemí.“

Setkání v Mekce proběhlo za minimálního zájmu světových médií, avšak pro dánskou muslimskou komunitu znamenalo bod obratu.

Po tomto summitu byla záležitost dánských karikatur široce publikována v arabských zemích. Zejména v Sýrii a Iránu o věci zvláště obšírně referovala oficiální média a byl dán tichý vládní souhlas k demostracím, které pak skončily zapálením dánských ambasád.


Ahmed Akkari, mluvčí střechové organizace 27 dánských muslimských organizací (Evropského výboru pro uctívání Proroka), uvedl pro NYT, že dánští muslimové nejprve shromáždili 17 000 protestních podpisů proti urážlivým karikaturám a doručili je do konceláře premiéra, setkali se s ministrem kultury a  hovořili s editorem Jyllands Posten. Nesetkali se však prý s žádnou odezvou a ani z kanceláře premiéra údajně nedostali žádnou odpověď.

Skupina se pak obrátila na velvyslance muslimských zemí v Dánsku a požádala je, aby o věci jednali s premiérem svým jménem. Ten je však odmítl.

Poté se záležitost dostala do nového stádia, když se skupina rozhodla obrátit se na vlivné osobnosti v islámském světě. Byl vypracován 43 stránkový dokument, který obsahoval i uveřejněné karikatury. Navíc však obsahoval 3 zvlášť urážlivé obrázky, které nikdy dánské noviny neotiskly, byly však údajně dánským muslimům zaslány, nicméně tento důležitý detail v dokumentu nebyl ozřejmen. Obsahoval i další významné nepřesnosti.

Na počátku prosince přiletěla první delegace dánských muslimů do Káhiry, kde se setkala s velkým muftím, egyptským ministrem zahraničí a šéfem Arabské ligy.

Dále se delegace sešla s velkými muftím v Libanonu a duchovní hlavou libanonských šíítů. Skupina navštívila také Damašek a doručila svůj dokementační souhrn také tamnímu velkému muftímu.

Následoval zmíněný klíčový islámský summit v Mekce.

26. ledna se události dostaly rychlý spád, když Saudská Arábie odvolala svého velvyslance z Dánska a brzy ji následovala i Libye. Saudští klerikové začali volat po bojkotu a během jednoho dne většina dánských výrobků zmizela z regálů tamních supermarketů.


Brzy nato došlo ke známým demonstracím v mnoha zemích.


Dovětek:
Mezitím vyšlo najevo, že v případě jedné zvlášť urážlivé fotografie, která údajně zobrazovala proroka Mohameda v převlečení za vepře, se ve skutečnosti jedná o záběr z francouzské zemědělské soutěže, kdy účastníci měli co možná nejvěrněji imitovat prasečí kvičení. Agentura AP potvrdila, že snímek pochází od jejího fotografa. Fotografie byla podle AP použita „zcela mimo kontext a bez povolení.“

Podle článku New York Times z 9.2. t.r. a agentury Idea zpracoval Jan Uhlíř