Závěrečný den své druhé cesty do Německa od nástupu do papežské funkce věnoval Joseph Ratzinger, jak zní papežovo občanské jméno, krátkému pobytu ve Freisingu, v jehož dómu byli s bratrem Georgem před 55 lety společně vysvěceni na kněze. V krátkém projevu vyzdvihl význam práce katolických kněží ve světě a nabádal je, aby ve svém úsilí nepolevili.

Během návštěvy sloužil papež v Mnichově, v Altöttingu a v Řeznu tři bohoslužby pod otevřeným nebem, které dohromady navštívilo přes půl milionu věřících. Vyzýval k upřímné víře podle motta své návštěvy "Kdo věří, není sám". Kritizoval "hluchotu" k Bohu, způsobenou příliš mnoha nepodstatnými zájmy lidí v konzumní společnosti, a také nezájem mladých mužů o kněžské povolání. Napadl radikální islám slovy, že "kdo chce někoho vést k víře v Boha, musí dobře mluvit a správně argumentovat, a ne se utíkat k násilí a hrozbám. Víru nelze šířit násilím". Vysloužil si tím pobouřené reakce muslimských představitelů řady zemí od Turecka přes Kuvajt po Pákistán, z nichž někteří požadovali omluvu. Protestovala i Islámská společnost Severní Ameriky (ISNA). Včera večer se to vatikánský mluvčí pokusil utlumit prohlášením, že "Benedikt XVI. respektuje islám".

Papež se setkal i se zástupcí ostatních církví v řezenském dómu. Liturgie večerních chval se proti očekávání - po plánovaném setkání s papežem před řezenskou katedrálou - zúčastnil také předseda Bavorské židovské obce pan Schuster, spolu s dalšími členy židovské obce, které hned v úvodu Benedikt XVI. také přivítal. Ve své promluvě Benedikt XVI. nejprve připomněl své ekumenické kontakty z dob své akademické činnosti, potom zmínil blížící se zahájení teologického dialogu v Bělehradě, na kterém se po několikaleté přestávce způsobené pořádáním všeobecného pravoslavného koncilu sejdou představitelé všech křesťanských církví, aby pokračovali v diskusích o otázce společenství.

Papež připomněl také Prohlášení o ospravedlnění, které jako tehdejší prefekt kongregace pro nauku víry podepsal s luterskými církvemi, připomněl nedávné přistoupení k tomuto textu světovým svazem metodistických církví.

Část papežova programu v Bavorsku měla ryze soukromý charakter, kdy nynější pontifex maximus vzpomínal na své mládí, teologická studia a kněžská léta. Zavítal i do rodného domu v Marktlu na Innu a svého domku v Pentlingu, poklonil se u hrobu rodičů a sestry. Působil otevřeně, přátelsky a přesvědčivě. Rozloučil se slovy "Nashledanou, bude-li to boží vůle".

První reakce bavorských politiků i katolického kléru na papežovu návštěvu byly kladné. "Stal jste se papežem našich srdcí," řekl bavorský premiér Edmund Stoiber. Předseda Německé biskupské konference, kardinál Karl Lehmann ocenil návštěvu jako "povzbuzení pro ekumenu". Představitelé protestantských církví, kteří se s papežem formálně setkali v Řezně, však postrádali jakýkoli nadějný signál v tomto směru, a katolické reformistické křídlo, v Německu značně silné, neskrývalo kritiku. "Benedikt XVI. vyzval k dialogu, ale pro jeho otevření uvnitř církve neudělal vůbec nic," zaznělo z reformního hnutí katolických laiků My jsme církev.

Známý teolog Hans Küng návštěvu označil za "prvotřídní ofenzivu šarmu", v níž však "o jakýchkoli změnách uvnitř církve nepadla žádná řeč". Hlavními požadavky reformistů je zrovnoprávnění žen v katolické církvi a odstranění celibátu kněží jako relativně pozdního nánosu. "Přes všechno nadšení, s nímž lidé vítali papeže v jeho vlasti, nemohou a nesmějí mediálně zinscenované masové akce zakrývat skutečné problémy katolické církve," cituje DPA z hodnocení kritiků.

Teprve včera, dva dny po incidentu s narušením bohoslužby v Řezně, podal bavorský ministr vnitra Günther Beckstein informace o zadrženém muži. Ten se z míst pro VIP hosty vyšplhal na oltářní pahorek a před 250.000 věřícími běžel k papeži; byl však zadržen ochrankou. Ukázalo se, že pětadvacetiletý muž chtěl jen z náboženské horlivosti před papežem pokleknout a políbit mu pastýřský (rybářský) prsten. Do míst pro VIP hosty se dostal jako šéf skupiny ministrantů, a protože mu nebyl prokázán žádný zlý úmysl, byl ještě tentýž den propuštěn.

Nejvyšší představitel katolické církve plánuje v září příštího roku jednodenní návštěvu Česka. Přesný termín návštěvy ani místo, kam by měl Benedikt XVI. zavítat, není však zatím známý. Česká biskupská konference na dotaz ČTK uvedla, že oficiální pozvání a program se pro hlavu katolické církve teprve připravuje.

Doplněno texty z webové stránky Rádia Vatikán, kde je k dispozici podrobný souhrn papežské návštěvy v Německu po jednotlivých dnech. Fotogalerii naleznete zde.