Již posedmé proběhla v celostátní měřítku Tříkrálová sbírka. Do ulic vyrazily skupinky dobrovolníků se zapečetěnými kasičkami, jejichž obsah bude využit nejen na pomoc nemocným, ale i handicapovaným lidem, seniorům a dalším potřebným skupinám lidí. Jako každoročně bude část výtěžku určena na humanitární pomoc do zahraničí.

Na začátku stojí dobrovolná iniciativa přihlásit se do sbírky. Vznikají skupinky dobrovolníků. Každá z nich dostává vedoucího, který plně zodpovídá za pokladničku. Rovněž je schopen informovat případné zájemce o účelu Tříkrálové sbírky a o činnosti Charity ČR. Vedoucí dostane průkazku s číslem, jež se musí shodovat s číslem zapečetěné pokladničky. Když je toto vše splněno, mohou koledníci vyrazit do ulic.

I my vyrážíme. Je teplota okolo nuly. Slunce se tříští o mapy ledu na silnici vedoucí k domům, kde určitě budeme úspěšní. Naše skupinka láká pohledy kolemjdoucích. Občas se někoho na ulici zeptáme, jestli by přispěl, a on přispěje. Velice lákavé jsou jistě naše bílé rochety a na hlavách koruny z papírů. Každý si uvědomí, že přispívá na dobrou věc.

Přicházíme k prvnímu domu. Vítají nás zde velmi srdečně. Peníze mizí v pokladničce, a radost je na obou stranách. Něco málo zazpíváme. Na dveře píšeme tradiční K+M+B 2007 - Christus Mansionem Benedicat neboli Kristus žehnej tomuto domu. Odcházíme.Po nějaké době si uvědomujeme, kolik vlastně musí být v té válcovité kasičce peněz. Je to pro nás čest. Darované částky se pohybují v relaci okolo 50 – 200 Kč, avšak výjimkou nejsou ani několikatisícové bankovky, které mizí v pokladničce s úsměvem dárce na rtech.

Pokračujeme ve své pouti dále. Míříme k domu, jehož majitelku velice dobře známe. Je pro nás radostí se s ní  vidět. I ona je očividně ráda za naší návštěvu. Zpíváme. Ačkoliv paní je očividně chromá na nohy, drží se dobře. Musí pociťovat velikou bolest. Nechce náš zpěv přerušit, těšila se na něj, přesto ho raději co nejvíce zkracujeme, abychom ji ušetřili zbytečné bolesti. Obdaruje je nás. Loučíme se a zároveň se těšíme na příští setkání s ní.

Přichází poslední dům. Vše proběhne jak několikrát předtím. Avšak s jedním rozdílem, jsme k smrti utahaní. Baltazar únavou táhne nohy za sebou. Kašpar místy nedokáže držet pevný rytmus chůze. Kdo by se divil…
Melichar sleduje do růžova zbarvené nebe. „Tolik krásy a dobra, to je až moc na jeden den“, pronáší, jakoby by to bylo neuvěřitelné. Je to pravda, takovéto přijetí jsme nečekali.

A jaké máme pocity? Veskrze kladné - těch co nám neotevřeli bylo poskrovnu, zbytek nás přijal až neuvěřitelně srdečně. Doufejme, že se letošní Tříkrálová sbírka vydaří v celostátním měřítku.
Nezbývá než děkovat na Vaší adresu. Děkujeme!

Pro ty, co nepřispěli, a chtějí to napravit, mám dobrou zprávu. Mohou přispět do sbírky formou dárcovské SMS. Její formát je DMS KOLEDA a odesílá se na číslo 87777.Nebo prostřednictvím bankomatu. Bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na nově otevřené konto: 33001122/0800 u České spořitelny. Jednotlivci či firmy, jež přispějí na konto a vyžádají si o tom potvrzení nebo darovací smlouvu, mají možnost si dar odečíst z daňového základu.

Ilustrační foto: Pavel Pohorský