Konzervativní katolík Josef se jednou rozhodl, že se podívá, jak to vypadá u sousedů a navštíví nedělní bohoslužbu náboženské společnosti unitářů.

Všechno tam bedlivě sleduje. Reverend dlouze mluví o univerzu, nekonečnu, vesmírné energii a několikrát zmíní Stvořitele.

Když přijde domů, říká manželce: To je zajimavé, Marie, poslouchal jsem hodně pozorně, ale reverend vyslovil jméno Ježíš jenom jednou:

Když při sestupování z pódia zakopl, ztratil rovnováhu a vykřikl: „Ježíš!“

Zdroj: Beliefnet