Mnoho lidí na světě trpí – nebo je přímo vražděno – kvůli náboženskému přesvědčení. To je známá skutečnost. Překvapením může být ale odpověď na otázku, která víra je nejvíc pronásledovaná? Na počátku 21.století jsou největšímu tlaku vystaveni křesťané. Je to hlavně díky nesvobodě islámského světa, a také díky dohasínajícím komunistickým režimům v Číně, na Kubě nebo v Severní Koreji.

V posledních letech se o reálném stavu začalo více mluvit a promítlo se to do některých politických rozhodnutí či gest Washingtonu. Příkladem je tlak na demokratizaci Blízkého východu, snaha o řešení situace v Súdánu, jasný postoj k samostatnosti Východního Timoru nebo návštěva prezidenta George Bushe nebo šéfky State Departmentu Condoleezzy Riceové v čínském kostele. Aktivity méně politické, ale neméně důležité vyvíjí také Vatikán: papež Benedikt XVI. mluví například v souvislosti s islámským světem o potřebě „reciprocity“ – jinými slovy, křesťané v islámských zemích by měli mít stejná práva jako muslimové na Západě.

 Organizace Hlas mučedníků informuje také o křesťanech v Pákistánu. Foto:  Bulletin Hlas mučedníků

Kromě těchto takříkajíc „velkých hráčů“ existuje ale bezpočet skupin a iniciativ, jež se pronásledováním kvůli víře zabývají. Patří mezi ně nezisková organizace „Hlas mučedníků“ (www.persecution.com), jež se neváže na žádnou konkrétní denominaci a jejím cílem je upozorňovat na konkrétní případy. Je přesvědčena o tom, že příběhy pronásledovaných mluví jasnější řečí než suché statistiky.

V těchto dnech zveřejnila například smutný osud pákistánské dívky, která je označena jménem Diana. Její fotografie není uvedena s poukazem na to, že by to pro ni bylo nebezpečné. Diana vyrůstala ve striktně muslimské rodině. Ničím se nelišila od svých vrstevníků – až do chvíle, kdy se setkala s Marií, která byla křesťankou. Diana přijala novou víru a její život se radikálně změnil.

Když to zjistila její rodina, byla opakovaně zbita a násilím nucena vrátit se k islámu. To Diana odmítla. Nakonec se měla stát obětí takzvané vraždy ze cti. Její strýc ji přinutil jít k nedalekému vodnímu kanálu, kde jí přiložil pistoli ke spánku s tím, že má ještě jednu poslední šanci. Diana ale řekla: „Můžeš mě klidně zabít, já Krista neopustím.“ V tu chvíli si strýc všiml, že ve vodě plave jedovatá černá kobra. Věděl také, že Diana neumí plavat. V naději, že by mohl uniknout případnému vyšetřování a obvinění z vraždy, strčil tedy svoji neteř do vody a utekl pryč.

Diana nicméně zázračně přežila a nyní se musí skrývat na utajeném místě. Nebezpečí jí nadále hrozí, ačkoliv z nejhoršího je venku. Pro časopis Hlas mučedníků řekla: „Když byl Ježíš za nás ukřižován, proč bychom neměli trpět my za něj?“ Její příběh naneštěstí není úplně ojedinělý, takže zmíněné organizaci zatím nehrozí, že by neměla o čem psát.

Autor pracuje v náboženské redakci Českého rozhlasu (www.rozhlas.cz/nabozenstvi)

Kontakt na českou sekci Hlasu mučedníků a aktuální čísla stejnojmenného časopisu (v pfd) najdete na adrese: http://prayer.cz/hm/podpora.php