V pondělí večer zemřel Giovanni Nuvoli, třiapadesátiletý Ital trpící zákeřnou nemocí ALS (Amyotrofická laterální skleróza), jehož případ byl sledován v Itálii se stejnou pozorností jako osud Piergiorgia Welbyho, který zemřel v prosinci minulého roku po odpojení od umělé plicní ventilace. Také Nuvoli, který v posledních fázích nemoci nemohl ani jíst ani pít ani se pohybovat, opakovaně prosil, aby byl odpojen od umělého dýchání.

Manželka Giovanniho Nuvoli prohlásila, že v okamžiku úmrtí nebyla umělá plicní ventilace ještě odpojena. Nuvoli byl manželkou ošetřován doma až do konce, poté, co se v únoru vrátil z nemocnice v Sassari, kde byl rok bezúspěšně hospitalizován. Nemocí, která vede k celkové a naprosté paralyzaci svalových tkání, trpěl sedm let, z toho čtyři roky byl napojen na dýchací přístroje a umělou výživu, byl upoután na lůžko a na váze ztratil 60 kg. Jediný pohyb, jehož byl schopen, bylo mrknutí očí. Dorozumíval se tak, že mrkl na zobrazené písmeno promítané na obrazovce před sebou. Před rokem napsal italskému prezidentovi: „Vždy jsem miloval život. Ale jsem schopen přijmout, aby skončil, protože je to neodvratný fakt. Jaký smysl má tento konec oddalovat? Chápal to i papež Wojtyla, když žádal své lékaře, aby ho nechali zemřít doma.“

Jeho žádosti o odpojení od přístrojů však nebylo vyhověno. Soud v Sassari, který o jeho žádosti měl rozhodnout, ji v únoru zamítl. Přesněji řečeno, postavil se na stranu lékaře, který odpojení odmítl provést. „Nelze přinutit lékaře, který bojuje o pacientův život, a to ani nepřímo, aby jednal proti svému svědomí,“ uvádí se v třístránkovém zdůvodnění rozhodnutí. Nuvoliho manželka byla připravena zajistit převoz nemocného do Holandska či Belgie, kde je dovolena euthanasie, i když by tím riskovala, že po návratu bude obviněna. Na stranu nemocného se postavili radikální poslanci a věc se dostala stejně jako případ Welby do roviny politické.

V případě Piergiorgia Welbyho lékař výčitky svědomí z odpojení od přístrojů, které zabezpečují umělé dýchání, neměl. Anesteziolog Mario Riccio byl však vzápětí obviněn ze „souhlasu s vraždou“. V minulých dnech však římský soud rozhodl o zproštění obvinění, protože „skutek nebyl trestným činem“. Ve zdůvodnění se uvádí, že pacient měl právo žádat o odpojení od přístroje a „bylo povinností“ lékaře tomuto legitimnímu přání pacienta vyhovět. Toto rozhodnutí, bude-li konečné, může být průlomem a precedentem v podobných případech.

Zpracováno podle Corriere della Sera