U zpovědi se chlap vyznává ze svých hříchů:
"Víte, otče, ta moje tchýně, to je ale ženská. Chvílema uvažuju, že by stála za hřích!"

"Pamatuj, synu, nesesmilníš!"

"Kdepak, pane faráři, NEZABIJEŠ!"