Papež Benedikt XVI. v sobotu jmenoval 23 nových kardinálů, z nichž je 18 mladších 80 let, a mohou se tedy případně podílet na volbě nového papeže. Mezi nově jmenovanými kardinály je i Giovanni Coppa, bývalý apoštolský nuncius v České republice. Nejvyšší představitel katolické církve doplnil sbor kardinálů na úvod konzistoře, jež se konala po shromáždění kardinálů celého světa, kteří obnovili ekumenický závazek katolické církve. Kolegium kardinálů, poradců a spolupracovníků papeže má nyní 201 členů, z toho 120 volitelů.

Noví kardinálové obdrželi během slavnostního ceremoniálu červený klobouk - symbol jejich úřadu. Špatné počasí, které na sobotu hlásili italští meteorologové, přimělo Vatikán uspořádat konzistoř ve Svatopetrské bazilice, a nikoli na náměstí svatého Petra, jak se původně předpokládalo.

Mezi novými kardinály není žádný představitel katolické církve z České republiky ani ze Slovenska. Řady kardinálů však rozšířil dvaaosmdesátiletý Ital Giovanni Copa, bývalý apoštolský nuncius v České republice v letech 1990-2001.

Coppa byl členem pracovní skupiny pro jednání mezi českým státem a Vatikánem, která připravila mezinárodní dohodu o postavení katolické církve a jejích institucí v ČR. Dodnes však Česko smlouvu s Vatikánem nemá - dokument nebyl schválen v parlamentu.

Mezi nově jmenovanými kardinály je i chaldejský patriarcha Emmanuel Delly, duchovní vůdce iráckých křesťanů, jemuž upřímně tleskaly tisíce věřících a jemuž papež vyhradil zvláštní místo ve svém kázání.

"Jak v této chvíli radosti neobrátit náš pohled ke drahým křesťanským komunitám v Iráku, které prožívají dramatické důsledky přetrvávajícího konfliktu," řekl papež. "Když jsem povolal do kardinálského sboru chaldejského patriarchu, chtěl jsem konkrétně vyjádřit svou duchovní spřízněnost s tímto obyvatelstvem," zdůraznil Benedikt a vyslovil solidaritu celé katolické církve vůči národům regionu.

Nový kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregace pro východní církve, jménem všech potvrdil závazek ke službě člověku a k obraně míru, náboženské svobody, dialogu mezi náboženstvími a kulturami, ale také ochraně manželství a života od jeho začátku až do přirozeného konce.

Vedle mnoha vysokých prelátů kurie jsou v kardinálském sboru arcibiskupové velkých metropolí, jako je André Vingt-Trois (Paříž), Lluis Martínez Sistach (Barcelona), Theodore-Adrien Sarr (senegalský Dakar), Oswald Gracias (Bombaj), Odilio Pedro Scherer (brazilské Sao Paulo) či John Njue (z keňské Nairobi).

Papež ujistil, že rozličnost členů kardinálského sboru odráží rozmanitost církve, která je dnes přítomna na všech kontinentech.

Benedikt XVI. v pátek předsedal neveřejnému setkání všech kardinálů, kteří jednali o ekumenických otázkách, tedy o vztazích s dalšími křesťanskými vyznáními. V závěrečném komuniké se připomíná oteplení vztahů s ruskými pravoslavnými a přetrvávající problémy s protestanty kvůli sporům v etických otázkách.

Kardinálové rovněž vyjádřili zadostiučinění nad nedávnými povzbudivými známkami ve vztazích mezi Vatikánem a islámem v souvislosti s výzvou 138 muslimských osobností k dialogu a s návštěvou saúdskoarabského krále u papeže ze 6. listopadu.