Ježíš a Satan, alespoň jako téma, vstoupili do americké prezidentské kampaně, v níž se v posledních dnech stále více promítá otázka víry a vyznání. Důraz na tyto hodnoty ukazuje, jak je náboženská problematika pro značnou část amerických voličů, zejména příznivců Republikánské strany, důležitá i jak se republikánští kandidáti snaží před primárkami naklonit si konzervativní křesťany, kteří tvoří jádro republikánských řad.

Náboženství jako téma se dostalo do popředí hlavně poté, co republikánští voliči začali vyjadřovat stále větší podporu bývalému guvernéru Arkansasu a někdejšímu baptistickému pastorovi Miku Huckabeemu. Díky čitelným konzervativním postojům se v celostátních průzkumech náhle ocitl těsně za dlouhodobým favoritem, bývalým newyorským starostou s mírně liberálními sklony Rudolphem Giulianim. V Iowě, kde za tři týdny začne proces stranických nominací do souboje o Bílý dům, předstihl do té doby prvního Mitta Romneyho, který do stranického klání v tomto státu vkládá velké naděje.

Bývalý guvernér státu Massachusetts Mitt Romney se ovšem hlásí k mormonům, křesťanské Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, kterou tradiční křesťané považují spíš za sektu. V obavě o ztrátu hlasů pokládal Romney za nutné nedávno vysvětlit, že bude-li zvolen prezidentem, oddělí státní záležitosti od jakéhokoli náboženství a nepřipustí vliv církevních představitelů. Zároveň ale vyjádřil přesvědčení, že víra v Boha není jen soukromou věcí člověka a že ji nelze z veřejného života zcela vyloučit.

Ostrým konfliktem na náboženské téma hrozila zejména poznámka Huckabeeho, že mormoni věří, že Ježíš a ďábel jsou bratři. Vyjádřil se tak v rozhovoru pro magazín deníku The New York Times.

Romney se proti tomu ohradil veřejným prohlášením, že takové způsoby nepatří k americké tradici. "Napadat něčí vyznání je skutečně příliš... Myslím, že lidé to odmítnou," uvedl v televizi. Nevěří, že Američané budou vybírat prezidenta na základě svého vyznání nebo podle toho, do jakého kostela sami chodí.

Huckabee se ovšem Romneymu týž den omluvil. Jako vysvětlení uvedl, že jeho slova byla vytržena z kontextu. Přiznal, že během několikahodinového rozhovoru sám vznesl otázku "Cožpak mormoni nevěří, že Ježíš a ďábel jsou bratři?", ale odmítl, že by tím zamýšlel svého rivala poškodit. "Vypadalo to, jako bych vypálil po jeho víře, ale to jsem absolutně neudělal," řekl. Romney podle něho přijal omluvu vlídně.

Huckabeeho otázka není nová. Podle mormonů ji vznášejí ti, kteří chtějí jejich víru v očích ostatních křesťanů pošpinit. Vychází z přesvědčení mormonů, že Bůh je otec všech. Z tohoto pohledu jsou si všechny bytosti bratry a sestrami, tedy i Ježíš a Satan, byť je Satan navěky vyděděným členem této rodiny.

Křesťanské hodnoty, jako jsou právo na život nenarozeného dítěte či manželství jakožto svazek pouze muže a ženy, jsou považovány mezi konzervativními voliči za vysoce důležité. V některých státech, jako například v Iowě, kde evangelikálové tvoří 40 procent republikánských voličů, mohou významně ovlivnit výsledky stranických volebních shromáždění.

Romney si zřejmě uvědomuje Huckabeeho převahu na tomto poli, a proto poukazuje na některé postoje svého rivala, o nichž se domnívá, že jsou jeho nevýhodou. Ve vůbec první republikánské negativní reklamní kampani tento týden připomněl Huckabeeho podporu imigrantů v jeho domovském Arkansasu. V přistěhovalecké problematice konzervativní křídlo republikánů žádá spíše tvrdší postupy a přísnější zákony než shovívavost, jakou projevil Huckabee, když souhlasil, aby děti imigrantů měly stejné výhody jako ostatní arkansaští studenti.

Huckabee musí také čelit výtkám, že v době, kdy byl guvernérem, zvýšil daně a že nechal propustit z vězení násilníka, který poté svůj čin zopakoval. Ve středeční debatě republikánských kandidátů byl donucen vrátit se ke svému vyjádření z roku 1992, kdy uvedl, že lidé s AIDS by měli být dáváni do karantény. "Dnes už bych asi řekl něco poněkud jiného," připustil. Huckabeeho protivníci také upozorňují na jeho malou zkušenost se zahraniční politikou.

V Iowě nyní v předvolebních průzkumech mezi republikány vede Huckabee s jasnou převahou 12 procent nad Romneym. Analytici ale připomínají, že až 80 procent voličů zatím není pevně rozhodnuto, koho podpoří. Překvapení se tedy podle nich nedá vyloučit.