Arcibiskup z Canterbury Rowan Williams by měl podle některých vlivných představitelů anglikánské církve podat demisi za to, že podpořil uplatnění islámského práva šaría v Británii. Williams, který je duchovní hlavou anglikánské církve, ovšem tyto výzvy odmítl a řekl, že nebyl správně pochopen.

Proti jeho názorům se postavil vlivný anglikánský představitel a Williamsův bezprostřední předchůdce ve funkci arcibiskupa George Carey, který řekl, že Williams se mýlí a ve svých výrocích přehání. Nicméně je proti tomu, aby byl přinucen k demisi. Také kardinál Cormac Murphy-O'Connor řekl, že Williamsův názor odmítá.

Arcibiskup z Canterbury ve čtvrtek prohlásil, že v Británii je nevyhnutelné přijetí některých prvků islámského práva šaría. Vyvolal tím na jedné straně souhlasný komentář hlavní muslimské organizace, na druhé straně zděšení části veřejnosti a britské Národní laické organizace (NSS). Myšlenku okamžitě odmítl také ministerský předseda Gordon Brown a představitelé obou hlavních politických stran.

Arcibiskup Rowan Williams řekl, že je pro něj nepřijatelné islámské trestní právo s jeho krutými tresty, ale že by se mělo uvažovat o některých aspektech rodinného a finančního práva. Muslimové by podle něj měli mít možnost, aby si vybrali. Poté, co jeho výroky vyvolaly bouři protestů, upřesnil, že neprosazuje souběžnou existenci dvou právních systémů.

Dva členové Generálního synodu, tedy voleného nejvyššího shromáždění anglikánů v Anglii, vyzvali arcibiskupa k demisi. Několik lidí v sobotu při náboženském obřadu na arcibiskupa rovněž křičelo, aby se vzdal funkce. Jeho předchůdce Carey, který zasedá ve Sněmovně lordů, řekl, že zavedení islámského práva do práva britského by bylo katastrofou. Williamse kritizoval i jihoamerický anglikánský arcibiskup Greg Venables, podle něhož Williams svými výroky a jejich načasováním v době napětí mezi křesťany a muslimy selhal jako vedoucí představitel církve. Williamsovi přívrženci ovšem považují takové reakce za hysterické.

Premiér Brown vzkázal prostřednictvím mluvčího, že britské právo musí být založeno na britských hodnotách. Konzervativní strana uvedla, že arcibiskupův výrok je nevhodný, a liberální demokraté prohlásili, že všichni lidé musejí respektovat právo a musejí si před ním být rovni.

V Británii s asi 60 miliony obyvatel žije zhruba 1,8 milionu muslimů. Někteří z nich uvádějí, že věrnost islámu je pro ně vyšší hodnota než věrnost vlasti. Williams řekl, že přijetí některých stránek islámského práva by pomohlo posílit vztah muslimů k Británii. Nemuseli by pak vybírat mezi "kulturní loajalitou a loajalitou vůči státu".

Šaría je právo založené na koránu, na výrocích a činech islámského proroka Mohameda a jeho společníků a na výnosech islámských učenců. V různých muslimských zemích je uplatňováno v různé míře. V Anglii není oficiální odluka církve od státu: anglikánská církev je církví státní, její biskupové zasedají z titulu své funkce v parlamentu a hlavou církve je královna, která také na návrh vlády jmenuje arcibiskupa z Canterbury. Podle místních expertů je navzdory síle výzev k demisi arcibiskupa z Canterbury prakticky vyloučeno, že by skutečně rezignoval. Arcibiskup z Canterbury Rowan Williams v pondělí 11.2. poněkud ustoupil od svých výroků, v nichž připustil možnost uplatnění islámského práva šaría v Británii. Řekl, že chtěl vyvolat diskusi. Zároveň stejně jako v neděli prohlásil, že jeho slova mohla "být špatně pochopena".

"Jsem zcela přesvědčen o tom, že není nevhodné pro pastora anglikánské církve diskutovat o obavách pociťovaných jinými náboženskými komunitami a snažit se co nejlépe k nim přitáhnout pozornost veřejnosti," řekl v úterý Williams, který stále čelí tlakům, aby podal demisi.

Arcibiskup z Canterbury zároveň dodal, že přijímá plnou odpovědnost za výroky, které mohly vyvolat zděšení nebo špatné pochopení u veřejnosti a u jeho křesťanských přátel.