Vedení kampaně cirkevnimajetek.cz se 7. 5. 2008 odpoledne setkalo s kardinálem Miloslavem Vlkem, který zastupoval Českou biskupskou konferenci, a s předsednictvem Ekumenické rady církví, vedeným panem Pavlem Černým. Přítomen byl také zástupce Federace židovských obcí v ČR Tomáš Kraus. Předmětem rozhovoru byl stav projednávaného návrhu zákona, který zatím neprošel prvním čtením dolní komory Parlamentu České republiky a další kroky komunikační kampaně. Ze setkání poskytujeme toto prohlášení:

Představitelé církví a náboženských společností pracovali při přípravě předloženého návrhu zákona ve věcné a bratrské shodě, která trvá i nadále. Nijak ji nezměnila ani současná situace, do které se projednávaný návrh dostal ve Sněmovně Parlamentu ČR, naopak se tím tato shoda ještě prohloubila a jistě bude trvat i v budoucnosti, a to i u mnoha dalších společných témat. Církve a náboženské společnosti jsou zajedno v principu vládního návrhu zákona o narovnání vztahů a považují jej za rozumný a schůdný. Znovu diskutovaný výčtový zákon, uplatňující restituční princip, se už v minulosti ukázal jako neschůdný, a to zejména pro stát. O dalších aspektech zákona se dá hovořit v rámci projednávání ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, nikoli o jiné formě zákona. Církve a náboženské společnosti jsou přesvědčeny o tom, že prodloužení dalších jednání o několik týdnů nemá velký význam v kontextu možné nápravy křivd trvajících několik desetiletí. Protože návrh zákona uvízl v prvním čtení, je teď ale záležitost zcela a úplně v rukou politiků. Představitelé církví a náboženských společností vyjadřují politování nad tím, že se návrh zákona stal předmětem politického boje, ze kterého se vytratil morální aspekt narovnání a nápravy křivd.

Foto ze setkání - po levici M. Vlka předseda ERC Černý, po pravici synodní senior ČCE Ruml

Kampaň bude pokračovat ve veřejných diskusích. Poskytne servis zpráv na internetu na své adrese www.cirkevnimajetek.cz. Její zástupci navštíví starosty obcí a měst, hejtmany krajů a další regionální politiky, kteří projevují dlouhodobý zájem o zásadní řešení problematiky zablokovaného majetku blokujícího rozvoj regionů České republiky. Z dosavadního průběhu rozhovorů a reakcí ve veřejnosti je vidět, že přetrvává nedostatek informací o vztahu náboženských společností, církví a státu od doby komunistického převratu v 1948 až podnes. Kampaň se proto ještě více zaměří na fakta osvětlující minulost a současnost života církví a náboženských společností. Na příkladech prokáže přínos práce církví a náboženských společností pro všechny občany naší vlasti.

K tématu viz též starší článek Paroubek Ekumenickou radu církví nepřesvědčil

Foto: www.cirkevnimajetek.cz