Zesnulý papež Jan Pavel II. se již příští jaro dočká beatifikace, nejspíše u příležitosti čtvrtého výročí úmrtí. Podle italského deníku La Stampa z minulého týdne to předpovídá kněz monsignor Slawomir Oder, který má na starost svatořečení bývalého nejvyššího představitele katolické církve. Datum je podle něj výslovně zmíněno v dokumentu o rozsahu dvou tisíc stran, který shromažďuje důkazy o papežově svatosti. Bezprostředně po smrti Karola Wojtyly zaznívalo volání "subito santo", které vyjadřovalo touhu po okamžitém svatořečení. Pokud bude Jan Pavel II. blahoslaven za necelý rok, tedy 2. dubna, bude to vůbec nejrychlejší beatifikace v dějinách katolické církve. Matka Tereza se dočkala blahoslavení pět let po smrti.

Prohlášení za blahoslaveného neboli beatifikace je druhým stupněm kanonizačního procesu, který směřuje k prohlášení za svatého. Toto prohlášení znamená, že se Církev zaručuje za to, že daná osoba je v nebi, je proto možné ji prosit o přímluvu a prokazovat jí úctu. Může jí být také zasvěcen kostel či oltář. Předpokladem je ukončené beatifikační řízení a jeden doložený zázrak. Na rozdíl od kanonizace blahoslavenému úcta smí být prokazována, není to však výslovně předepsáno, jako je tomu u světců. Aby mohl být blahoslavený prohlášen za svatého, je potřeba ještě jednoho zázraku. Svatý pak může být předmětem veřejné úcty po celém světě, nikoli pouze v místní diecézi, a dostává také datum v církevním kalendáři platném pro celou církev. Jan Pavel II. během svého pontifikátu blahoslavil nebo svatořečil obrovské množství osob - celkem 1435 lidí.

Tvrzení monsignora Odera nicméně zpochybnil Vatikán. Představitel Kongregace pro svatořečení, kardinál José Saraiva Martins prohlásil, že z podstaty věci nelze takové předpovědi dělat. "Procedura je velmi náročná a dokument nyní bude posuzovat tým historiků, teologů, lékařů a kardinálů. Můžeme být hotovi dříve, ale také později," dodal Martins. V minulosti přitom označil Jana Pavla II. za "světce a živoucí ztělesnění evangelia". Rychlé svatořečení svého předchůdce nedávno doporučil také nynější papež Benedikt XVI.

Rostislav Matulík je spolupracovníkem Českého rozhlasu 6 (www.rozhlas.cz/cro6)