Ve francouzských a skandinávských novinách probíhaly diskuse, kde je peklo. Do debaty zasáhli ruští a norští geologové hlubinným vrtem na Sibiři v roce 1989. Vrt měl sloužit k prognózování zemských otřesů. Přistoupilo se k snímání šumů v tektonických deskách. Ruský vědec Dimitrij Assakov prohlásil, že v hloubce 16 km navrtali dutý prostor, ze kterého pomocí mikrofonu bylo slyšet křik lidských hlasů. Měření teploty odpovídalo hodnotě 1100 stupňů Celsia. Dimitrij Assakov prohlásil doslova:„Nevěřím v Boha, ani v nebe, ale nyní věřím v peklo. Jsem přesvědčen, že jsme navrtali strop pekla.Slyšeli jsme lidi, kteří vyli bolestí – byly to miliony hlasů!“

Vrtné práce byly zastaveny, neboť sovětští pracovníci propadli panice. Francouzské noviny informovaly o dopise norského ministra financí ze 7.ledna 1990: „Jestliže je peklo, určitě tam skončím. Setkal jsem se s seismologem Bjornem Nymmendalem, účastníkem expedice na Sibiři. Řekl mi: Tyto lidské hlasy a též ten démonický netvor, který v ruštině křičel: „Já jsem vás opanoval“, šokoval sovětské Rusy tak, že nám vyhrožovali smrtí, pokud bychom o tom informovali.“ Informace byla i ve finských velmi respektovaných novinách Ammenusastia.

Autor svůj příspěvek uveřejnil v diskuzním foru jako vážně míněné téma. Související diskuzní téma: Jaké národnosti je satan?. Ilustrace z tzv. Ďáblovy bible.


Část nahrávky 2 min 40 sec na mp3 ze Sibiře z vysílání BBC. Zvuk z pekla je těch posledních 40 sekund, po anglickém komentáři. K stažení na: http://dial-the-truth.com/sounds/ . Zemský poloměr je 6378 km. Láva z 400 km.